A TMRSZ kiáll Szima Judit vezető tisztségviselője mellett!

TMRSZ legmagasabb testületének, a Kongresszusnak döntése: a TMRSZ kiáll  Szima Judit vezető tisztségviselője mellett!

sz_jA Kongresszus egyéb más határozatok elfogadása mellett 2015.05.23-i ülésén több döntést is hozott. A Főtitkárral és a belügyekkel kapcsolatos döntések lényegi részei a következők :

  1. A Kongresszus továbbra is tiltakozik a TMRSZ belügyeibe való jogellenes, és egyesülési szabadság alapjogát korlátozó ügyészi és bírósági beavatkozás, illetve a főtitkár Szima Judit politikai üldözése ellen, valamint társai meghurcoltatása ellen. A Kongresszus és a vezetői Testület korábban is, már több alkalommal tiltakozását fejezte ki a főtitkár és társai ellen folyó büntetőeljárásban a jogsértések miatt, az alaptalan meghurcoltatások és vádak ellen, felszólítva az illetékes hatóságokat, hogy a törvényes eljárási rendet tartsák be, tartassák be, és a jövőben tartózkodjanak a szakszervezetünk belügyeibe történő minden nemű beavatkozástól.
  1. Kongresszus egyhangú döntésével a főtitkárt újra, továbbra is megerősítette pozíciójában.
  1. A Kongresszus kinyilvánította, hogy a április 21. napján megtartott tárgyaláson elhangzott ügyészi vádbeszéd tartalmi elemei ismertek a kongresszus előtt, az abban foglaltakat elfogadni nem tudja, mivel a szakszervezetet semmiféle kár nem érte, és feljelentést sem tett, s minden esetben jóváhagyta a főtitkár intézkedéseit, döntéseit a vádpontokban terhére rótt valamennyi ügyben, mivel azok szabályszerűek, a szervezet Alapszabályában foglaltakkal összhangban állók, a testületek döntéseinek megfelelően végrehajtottak voltak.
  1. A Kongresszus továbbra is egyöntetűen nyomatékosította, hogy a TMRSZ „sértett” törvényes képviselőjeként járt el Szima Judit és jogszerűen rendelkezett a TMRSZ forrásai felett. Minden esetben, mint főtitkár fejtette ki azokat a cselekményeket, amelyeket a vádhatóság a terhére rótt, nem pedig mint magánszemély.
  1. A Kongresszus valósnak fogadta el a vádiratban foglaltakra a TMRSZ által felkért „túlmunkával” kapcsolatosan az okmányszakértő szakvéleményét is a többivel együtt, mely szakértői vélemény teljességgel alátámasztja azt, amit a szakszervezet az eljárás megindításától hangoztatott, hogy iratok manipulálása is megvalósult.
  1. A Kongresszus továbbra is állást foglalt abban, hogy a főtitkár, nem rábízott idegen forrással rendelkezett, hanem szakszervezeti törvényes képviselőként járt el.
  1. A Kongresszus továbbra is állást foglalt abban, hogy sikkasztás nem történt, mivel Szima Juditnak idegen dologra kellett volna kifejtenie az eltulajdonító, vagy sajátjaként rendelkező magatartást, de itt ténykérdés, hogy nem volt 3. személy, aki a TMRSZ-re bízta volna rá azt az idegen dolgot, amely az elkövetés tárgya lehetett volna, hiszen a szakszervezet saját vagyonával kapcsolatban tett rendelkezéseket.
  1. A Kongresszus továbbra is állást foglalt abban, hogy a nyomozó/vádhatóság nem értékelte, miszerint a „sértett” TMRSZ bizonyított módon több alkalommal is határozati formában, egyhangú döntéssel kinyilvánította, hogy nem érte őt kár és sértettnek sem tartja magát a főtitkára terhére rótt cselekmények kapcsán. Ezt még abban az esetben is figyelembe kell venni, ha a vádhatóság a sértett kifejezett akarata és nyilatkozata ellenében erőlteti, hogy a vád szerinti tényállási cselekmény bűncselekményt – sikkasztást – valósított meg, hiszen a szervezet belügyeiről van szó, s a jogszabályok szerint az egyesülési jog alapján létrejött szervezet saját szabályai szerint gazdálkodik, mely gazdálkodás célszerűségi szempontból a szervezet által vizsgálható, annak döntési jogkörébe tartozik, abba nem szólhat bele külső szerv.
  1. A Kongresszus rögzítette, hogy ismerve a hatalom eddigi megnyilvánulásait a szakszervezetek, így különösen a TMRSZ  irányában,  ha és amennyiben a koholt vádban felmentés nem lesz a 2.B.234/2012. szám alatt folyamatban lévő Szekszárdi Járásbíróság előtti perben, hanem marasztalják alaptalanul a TMRSZ főtitkárát, illetve a vagyonelkobzást is elrendelik személyére vonatkozóan, valamint a TMRSZ tekintetében is, úgy polgári pert kell indítani a tulajdonunk megóvása érdekében a Magyar Állam, a Szekszárdi Törvényszék, valamint a Legfőbb Ügyészség ellen , ha jogerős lesz az ítélet.

                                   TMRSZ