FÜV és rehabilitáció

Tájékoztató a FÜV-eljárásokról és hévízi rekreációban résztvevők számáról

2015 április 29-i országos rendőrfőkapitányi értekezleten két témában került sor kérdésfeltevésre, melyre írásos tájékoztatást küldött az ORFK Humánigazgatási Szolgálata.

233_uniform1 A FÜV- eljárásokkal kapcsolatban a 2012-2014. évre vonatkozó adatok kerültek ismertetésre.

A tájékoztató szerint I. fokon 2012-ben 94, 2013-ban 77, 2014-ben 106 fővel kapcsolatban történt vizsgálat, melyből  II. fokra ( fellebbezés alapján ) 2012-ben 18, 2013-ban 14, 2014-ben 18 ügy került.

Hivatásos szolgálatra alkalmatlan döntést 2012-ben 54 esetben, 2013-ban 44 esetben, míg 2014-ben 73 esetben hozott a bizottság I. fokon, míg II.fokon 13-9-12 volt az ezirányú döntések száma.

A tájékoztatásból kiderült, hogy 2014. január 1-jétől 2015. április 30-ig terjedő időszakban 86 fő esetében került sor jogviszony megszüntetésre egészségügyi alkalmatlanság okán.

A korcsoportokra lebontott beszámolóból kiderül, hogy valamennyi kategóriában a 30-40 éves korcsoport volt a legnagyobb számban, azaz ezt a korosztályt érinti leginkább az egészségügyi problémák miatti esetleges alkalmatlanná válás.

Meglátásunk szerint ez a statisztika is alátámasztja azon szakszervezeti álláspontunkat, melyet az új Életpálya-modell, valamint az új szolgálati törvény véleményezése során konzekvensen hangoztattunk, hogy tekintettel a foglalkozás veszélyeire, a szolgálati feladatokra szükséges a szolgálati nyugdíj visszaállítása.

Tájékoztatásul a FÜV eljárással kapcsolatban egy rövid összefoglalót teszünk közzé:

A FÜV eljárást Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet szabályozza. Ennek  40. §-a szerint „ (1) Ha a hivatásos állomány tagjának egészségi állapota olyan mértékben változott, amely miatt a beosztásával járó feladatok ellátására alkalmatlan, illetve a számára előírt alkalmassági követelményeknek nem felel meg, az állományilletékes parancsnok, illetve a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagja tekintetében a főigazgató haladéktalanul elrendeli a FÜV eljárást”.

Az eljárást kezdeményezheti  a hivatásos állomány tagja is, ha a beosztásával járó feladatok ellátására egészségi állapota miatt alkalmatlannak tartja magát, vagy az alapellátó orvos vagy a közvetlen szolgálati elöljáró is kezdeményezhet, ha a hivatásos állomány tagjának egészségi állapotára figyelemmel azt szükségesnek tartja.

Az alapellátó orvos köteles kezdeményezni a FÜV eljárás elrendelését ha a szolgálatképtelenség 30 napon túli meghosszabbítása érdekében ellenőrző orvosi vizsgálatot végző orvos, illetve a Hathónapos Orvosi Felülvizsgáló Bizottság erre irányuló javaslatot tett, illetve az egészségügyi szabadság 9. hónapjában kötelező kezdeményeznie az eljárást.

A FÜV bizottság a következő döntéseket hozhatja:

 „Jelenlegi beosztására alkalmas”, ha a felülvizsgált személy a beosztásából adódó feladatok ellátására képes,

 „Jelenlegi beosztására korlátozással alkalmas”, ha a felülvizsgált személy a beosztásából adódó feladatok ellátására a FÜV bizottság által meghatározott korlátozással képes,

 „Jelenlegi beosztására alkalmatlan”, ha a felülvizsgált személy a jelenlegi feladatai ellátására alkalmatlan, de egészségi állapota miatt, valamint a szolgálati körülmények alapján más beosztás ellátására alkalmasnak tartja,

– „Hivatásos szolgálatra alkalmatlan”, amennyiben a felülvizsgált személy egészségi állapota miatt mind a jelenlegi, mind pedig bármely hivatásos szolgálati beosztás ellátására alkalmatlan.

2. A tájékoztató 2. részében a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Hévízi Rehabilitációs Intézetben 2014-ben rekreáción részt vevők számáról tájékoztatták a szakszervezeteket.

 A múlt évben az intézményben rekreáción 88 fő vett részt, melyből 10 fő volt vezetői munkakörben dolgozó.

A 88 főből 40 tiszt, 20 tiszthelyettes, 26 közalkalmazott és 2 köztisztviselő volt.

TMRSZ