Magyar Állam elleni bírósági meghagyás szolgálati járadékos ügyben

KÖZLEMÉNY

news_9349_pert_nyert_a_magyar_allam_ellen_egy_rokkantnyugdijasszolgálati járadékos ügyben benyújtott TMRSZ kereseti kérelem kapcsán a Magyar Állam ellen iránt indult perben

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete ezúton tájékoztatja tagságát, hogy 2009-ben szolgálati nyugdíjba vonult tagja ügyében 2014. december végén kereseti kérelmet nyújtott be a Magyar Állam alperes ellen, amely eljárás – az alperes hallgatása és tárgyaláson való kimentés nélküli távolmaradása okán – bírósági meghagyás kibocsátásával zárult le I. fokon a Pp. vonatkozó rendelkezése értelmében.

Mint arról korábban a korábbi tájékoztatónkban beszámoltunk a kereseti kérelmünk kapcsán a Magyar Állam képviseletében érdemi nyilatkozatot, ellenkérelmet senki nem tett. Ez a helyzet azóta sem változott, így a Fővárosi Törvényszéken mai nappal megtartott tárgyaláson továbbra sem volt  érdemi nyilatkozat az alperes Magyar Állam részéről.

A felperes képviseletében eljárt TMRSZ jelen lévő jogi képviselője a Pp. azon rendelkezésére hivatkozva kérte a kereseti kérelemben megjelölt összegben az alperes marasztalását bírósági meghagyás kibocsátásával, amelyre akkor nyílik lehetőség ha az alperes nem jelenik meg a tárgyaláson illetve a bírói felhívás ellenére nem tesz érdemi nyilatkozatot/ellenkérelmet a felperes kereseti kérelme kapcsán.

Hangsúlyozzuk, nem érdemi eldöntés született a kereseti kérelemben megjelölt igény – mint jogvita – elbírálása kapcsán, hanem eljárásjogi tekintetben marasztalta a bíróság I. fokon ezen meghagyás kibocsátásával az alperes Magyar Államot.

A bírósági meghagyásról szóló bírói végzés kézhezvételétől számított határidőn belül a Magyar Állam ún. ellenvetéssel élhet, amelynek joghatása az, hogy a jelen végzéssel lezárt I. fokú eljárás ismét perré alakulva folytatódik tovább és szintén I. fokon. Arra mindenképpen jó ez a végzés, hogy a Magyar Állam a fizetési meghagyás kibocsátásának észlelését/kézhezvételét követően nyilatkoznia kell, ellenkező esetben a felperes jogszerűen leemelheti a Magyar Állam alperes számlájáról az általa követelt összeget.

Amennyiben a Magyar Állam alperes nem él ellentmondással a megadott határidőn belül, akkor az esetben egyrészt a kereseti kérelemben megjelölt jogalapot a Magyar Állam elismeri, azaz az eljárás jogerősen befejezetté válik. Ez esetben soron kívül további tájékoztatást teszünk közzé, illetve az ellentmondás kapcsán az esetlegesen továbbfolytatódó per fejleményeiről is beszámolunk.

Felhívjuk az érintett TMRSZ tagok figyelmét, hogy a szolgálati nyugdíj megszüntetése 2015. január 1-jén 3 éves „évfordulójához” érkezett, amelynek abban van jelentősége, hogy nem eldöntött tény, hogy a szolgálati nyugdíj megszüntetése miatti igény elévülése kapcsán az általános Ptk. szerinti 5 éves elévülési idővel, vagy a Hszt.-ben szabályozott 3 éves elévülési idővel kell-e számolni.

Az elévülés bekövetkezése azt jelenti, hogy visszamenőlegesen vagy 5 évig, vagy csak 3 évig követelhető a szolgálati nyugdíj megszüntetésével kapcsolatos pénzügyi igény, mint kereseti összeg. Erre is figyelemmel javasoljuk az érintett TMRSZ tagoknak, hogy a vonatkozó iratokat mellékelve vegyék fel a kapcsolatot a TMRSZ-szel az esetleges igényérvényesítési szándékuk képviselete ügyében.

TMRSZ

Előzmény:

http://www.tmrsz.hu/2015/03/19/ki-kepviseli-a-magyar-allamot-szolgalati-nyugdijasoknal/