2014. évi eredmény tagjaink képviseleténél

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete 2004. október 7-én kezdte meg működését. Ettől az évtől kezdődően tagjaink kaptak képviseletet munkaügyi, fegyelmi és büntetőperekben. Később a nagy ügyszámra tekintettel munkaügyi részleget hozott létre szakszervezet, ahol koordinálják az ügyvédek, jogi ügyvivők és a tagok közötti kapcsolattartást.

A TMRSZ 2004. évtől 2014.12.31. napjáig bezárólag, azaz 10 év alatt 4391 tagunk jogi képviseletét látta el, melyből  384 db ügy van folyamatban 2015.02.25-én, ebbe már a 2015-ben indult ügyek is beletartoznak.

2014.01.01 – 2014. 12. 31.-között 387 tagot érintő jogi képviselet történt, melyből folyamatban van 277 ügy és befejezett 107 ügy.

A statisztikai kimutatás %-os aránya pernyerés-pervesztés tekintetében változhat a tekintetben, hogy a befejezetlen ügyek miként zárulnak majd le.A képviselt tagok közül 17 tag elállt az ügy folytatásától, a Szakszervezet 1 ügyben nem vállalta a képviseletet, mivel a megbízó nem bocsátotta rendelkezésre a szükséges iratokat, illetve követelésének   jogalapja sem volt.

A 2014 évben átlagosan 3 fő TMRSZ alkalmazott, jogi ügyvivő látta el a tagjaink képviseletét munkaügyekben.

Büntetőügyekben 11 külsős ügyvédet foglalkoztattunk.

Összegezve 2014-es évben a beszámolóhoz csatolt melléklet táblázatban is kimutatva 95 %-os pernyerés és 5%-os pervesztés volt.

2014 eredmény

Részletezve a 2014-es évet területenként:

Munkaügy

Pernyerés: 100%

Pervesztés: 0%

2014 munkaügy

 

 

 

 

Büntetőügy

Pernyerés: 100%

Pervesztés: 0%

2014 bűntető ügy

 

 

 

 

Fegyelmi ügy

Pernyerés: 86 %

Pervesztés: 14 %

2014 fegyelmi ügy