Törvénysértő! – munkahelyen saját mobilhasználat megtiltása

Munkahelyen saját mobil telefonhasználat- az állampolgári jogok biztosa szerint is törvénysértő BM rendeletben és ORFK utasításban korlátozni

rendor1Az állampolgári jogok biztosa szerint is törvénysértő BM rendeletben és ORFK utasításban korlátozni

alapvető emberi jogot, de ezt az evidenciát maguktól eddig nem ismerték fel az érintett szervek szabályalkotói, a TMRSZ folyamatos tiltakozása ellenére sem.

A TMRSZ évek óta sérelmezi és szóvá teszi azt a ma már miniszteri jogalkotási szintre emelt elképzelést, hogy a rendőr szolgálatban nem tarthatja magánál a saját tulajdonú mobiltelefonját. Számos esetben volt arra példa, hogy intézkedő, vagy szolgálatban lévő rendőrrel szemben indítottak fegyelmi, méltatlansági, vagy akár büntetőeljárást és ilyen esetekben munkahelyet, becsületet menthet – mint ahogy ezt a TMRSZ tapasztalatai bizonyítják – ha az érintett dolgozó tud kihez fordulni segítségért. A TMRSZ ilyen esetekben is biztosította mindig tagjainak a védelmet, a képviseletet.

Egyéb méltányolható érdek – család, magánélet, kapcsolattartás szerettekkel, stb. – is azt támasztja alá, hogy a mobiltelefon nem ördögtől való eszköz a XXI. században, még szolgálatban sem.

A munkáltató és a BM elképzelése szerint a szolgálatban azért indokolt a mobiltelefon használatot tiltani, mert az a korrupció lehetőségét növeli. A magunk részéről erre azt mondjuk, ha egy rendőr korrupcióra hajlamos és van nála saját tulajdonú mobiltelefon, akkor ez a mobiltelefon, a benne tárolt adatokkal, illetve a szolgáltató által közölt adatok révén elősegítheti a korrupció elleni eredményes fellépést.

Ez azonban a legcsekélyebb mértékben sem zavarta eddig a munkáltatót és a BM-et sem, ezért tiltó szabályozókat alkotott, amelyekkel kapcsolatban az ombudsmanhoz fordultunk.

Az ombudsman vizsgálatának megállapítása felemásra sikeredett. Mi a magunk részéről tartalmilag sem értünk egyet az aránytalan tiltó rendelkezések mögött meghúzódó munkáltatói állásponttal, az ombudsman viszont csupán a szabályozás szintjének törvénysértését állapította meg. A csatolt ombudsmani megállapítás szerint a tulajdonjog bárminemű korlátozása – a mobiltelefon szolgálatban való magánál tartása is ilyennek minősül – csak törvényi szinten lehetséges az Alaptörvény rendelkezéseinek tükrében.

A rendőr alapjogainak korlátozása jelenleg is túlzó és aránytalan. Az életpálya-modell tervezeteinek véleményezése kapcsán is következetesen ezt az álláspontot képviseli szakszervezetünk. Abban az országban, ahol közpénz milliárdok intézményesített ellopása zajlik ország-világ szeme előtt, legalábbis ízléstelen a szolgálatban lévő rendőrnek megtiltani azt, hogy saját tulajdonú mobiltelefonját magánál tarthassa, arra való hivatkozással, hogy ha ezt teszi a tiltás ellenére, akkor minden bizonnyal azzal kvázi korruptságát igazolja.

A rendőr úgy megy el minden egyes szolgálatba, hogy sem ő maga, sem szerettei nem tudják előre, hogy valaha is élve látják-e őt viszont a szolgálat leteltét követően. Sajnos ma már heti, havi gyakorisággal olvashatjuk azt, hogy a rendőr szolgálata teljesítése közben meghalt. Elképzelhető, hogy lett volna ideje utolsó perceiben elbúcsúzni szeretteitől, vagy egyszerűen csak értesíteni szeretteit, hogy mi történt vele. Ne adj isten elbúcsúzni tőlük. Az irodában ülő jogszabályalkotó zsenik viszont nem emberségből, hanem a munkáltató érdekéből közelítik meg ezt a kérdést is évek óta és körömszakadtig védeni próbálják a maguk igazát. Papírgyártási fontoskodási beosztások lehetőségét megteremtve ezzel, újabb státuszt elvonva a közterületi állománytól. Papírt kell gyártani a kivételről, hogy ki tarthat magánál mobiltelefont és ki nem. Agyrém. A rendőrség közterületi leterheltsége mellett egyesek a BM-ben és az ORFK-n mobiltelefon magánál tarthatósági engedélyek könyvét kívánják felfektetni csak azért, hogy az ellenőrzési szolgálatok állománya tudjon mibe kapaszkodni ha a szerencsétlen rendőr elfelejtett vagy nem akart engedélyt kérni arra, hogy szeretteivel bármikor, bárki közbeiktatása nélkül felvehesse szolgálatban is a kapcsolatot, ha a szolgálat éppen engedi.

Az ORFK valóságtól elrugaszkodott válasza szerint „elvonhatja a szolgálati feladat eredményes ellátása alól a rendőr figyelmét, ha csörög a telefonja”.

A valóságtól ismét elrugaszkodott elméletieskedés figyelmen kívül hagyja, hogy a telefon lecsöndesíthető, a rezgés levehető, tehát akár nem is kell észlelnie szolgálati feladat ellátásakor a hívást. De ha az adott feladatot a rendőr elvégzi és éppen nincs más feladat, akkor a rendőr értesülhet arról, hogy keresték, hogy üzentek neki, hogy fontos valakinek. Kaphat egy email-t egy fotót, egy sms-t közvetlenül, bensőségesen, nem a diszpécser-központon keresztül, mások közbeiktatásával, elembertelenítve a kapcsolat bensőségességét.

Érthetetlen, hogy a szolgálatot teljesítő rendőrt miért nem tekinti a BM és a munkáltató embernek, tisztességes rendőrnek, és miért az az alapállás, hogy ha telefon van nála akkor potenciálisan korrupt gazember.

Akkor miért a felvételi, miért az alkalmassági, ha az egyébként előzetesen százszor alkalmasnak minősített, munkáját tisztességgel végző rendőrt becstelennek tekintik? Ez megalázó és azt mutatja, hogy mi a BM és mi a munkáltató alapállása e kérdéskörben.

Az Ombudsmani válasz csak egy kis lélegzetvételnyi szünetet adott ebben a megaláztatásban. Majd beleveszik az új Életpálya-modellbe, ne legyen kétségünk. Ha csak nem kivételesen elolvassák és meghallgatják a TMRSZ-nek a végrehajtó állomány érdekében kifejtett jelen sorait is.

TMRSZ

Előzmények:

http://www.tmrsz.hu/2013/12/12/mobiltelefon-hasznalat/

http://www.tmrsz.hu/2014/01/20/a-bm-valasza-nem-a-magantelefonhasznalatra/