TMRSZ véleményből a 0/2-es Hszt tervezetre II. részlet

VAA_0836_takart

  • A 2015. január 19-én megküldött véleményünkben foglaltakat  teljes mértékben figyelmen kívül hagyja a 2. tervezet, amely aggasztó abban a vonatkozásban, hogy az előterjesztő valóban kíváncsi-e a munkavállalókat képviselő szakszervezet építő jellegű javaslataira.
  • A TMRSZ az elmúlt években számos esetben konstruktív építő jellegű javaslatok tömegét fogalmazta meg a mindenkori belügyminisztériumi vezetés – mint szakmai előterjesztő – irányában.
  • Egy Életpálya-modelltől azt várja el a munkavállalók képviseletét felvállaló valódi szakszervezet, hogy az tartalmilag vonzó, mind az állományban lévő érintettekre, mind pedig a rendőri és egyéb hivatásos jogviszonyt az állammal létesíteni kívánó fiatalok számára.
  • Egy Életpálya-modelltől az érintett dolgozók azt várják el, hogy az átlag civil szféra munkavállalóinak a munkakörülményeitől eltérő státuszt szabályozó szolgálati törvény, nem csupán arról szól, hogy mit nem lehet egy hivatásosnak tennie, miről kell lemondania és milyen megalázó mértékűen fosztja meg őt egy ilyen törvény az állampolgári és emberi jogaitól, hanem arról is, hogy mindezekért cserébe az állam mivel kompenzálja ezen vállalt terheket.
  • Az állam felelőssége egyensúlyban tartani azt, hogy a jogfosztásokat, az átlagtól eltérő munkaviszony-jelleget mivel kompenzálja. Ha tisztességgel, becsülettel és korrektséggel közelít ehhez a kérdéshez egy szakmai előterjesztő, ennek ténye kitűnik egy tervezetből.
  • Az Életpálya-modellnek elsősorban vonzó alternatívának kell tűnnie éppen azért, hogy a közismerten a hivatásos szolgálattal járó terheket ellensúlyozza. Amióta felmerült az Életpálya modell megalkotásának a gondolata, minden döntéshozó, illetve döntéshozó-közelinek tekinthető személy arról kommunikált, hogy a hivatásos életpálya vonzó alternatíva lesz a pályaválasztó fiataloknak és a pályán maradást elősegítő, vonzó közeget teremt az állományban lévőknek. S

Szóban, verbálisan ez volt a kommunikáció lényege.

Sem az 1. sem a 2. tervezet nem valósítja meg ezt a koncepciót, még csak köze sincs ahhoz, hogy elérje a vonzó pálya felvázolását az érintetteknek, és pályázóknak

TMRSZ

Előzmények:

http://www.tmrsz.hu/2015/02/03/tmrsz-velemenybol-a-02-es-hszt-tervezetre-i-reszlet/

http://www.tmrsz.hu/2015/02/02/tmrsz-a-02-es-hszt-tervezetre/

http://www.tmrsz.hu/2015/01/19/tmrsz-a-01-es-hszt-tervezetre/