Közalkalmazotti jubileum

Nem időszerű a 35 éves közalkalmazotti jubileumi jutalom

25-30-35-40Zsinka Andrástól, a Belügyminisztérium személyügyi helyettes államtitkárától érkezett tárcaálláspont szerint a 35 éves közalkalmazotti jubileumi jutalom bevezetésére kizárólag a Kjt módosításával és az ahhoz szükséges költségvetési fedezet biztosításával lehetne intézkedni, hiszen önmagában a belügyi ágazat tekintetében nincs lehetőség eltérő eljárásrend kialakítására.

A Kjt-t gondozó Nemzetgazdasági Minisztérium azonban nem tartja támogathatónak ezt a javaslatot. Számításaik szerint ugyanis a 35 éves közalkalmazotti jubileumi jutalom bevezetése sok száz millió forint többletkiadást jelentene, így – véleményük szerint – ez jelenleg nem időszerű.

TMRSZ