Rugalmatlan öltözködési szabályzat!

egyenruha_14Sajnos nem először foglalkozunk az időjárásnak megfelelő öltözködéssel, és annak szabályozásával kapcsolatos problémákkal, szinte folyamatosan kapjuk a jelzéseket.

Az időjárásnak megfelelő öltözet szabályozásával kapcsolatban (is) megkerestük az Országos Rendőr-főkapitány urat és intézkedést kértünk tőle a 2/2014. ORFK utasításban foglaltak végrehajtásával összefüggésben, hogy a fellépő anomáliákat orvosolni lehessen.

A probléma forrása és a jelenlegi megkeresésünk alapja, hogy az időjárás nem a naptárhoz igazodik és az öltözködési szabályzat pedig nem az időjáráshoz igazodik .

Az utasítás ugyan meghatároz viselési alkalom szerinti öltözetet, ezen belül a téli, nyári és átmeneti öltözetet, de ezek viselése nem az időjáráshoz, hanem a naptári évszakokhoz kapcsolódnak.

A klímaváltozás hatására azonban az időjárásban nagymértékű változás érzékelhető, tapasztalat alapján állítható, hogy az gyakran (nagyon gyakran) nem az évszaknak megfelelő, és előfordult már olyan is, hogy egy rövid időszak alatt a telet és a nyarat is megéltük.

Az utasítás pedig nem veszi figyelembe a manapság jellemző nagymérvű napi, heti hőmérsékletingadozásokat, így a naptári évszaknak megfelelően előírt öltözet vagy túlzottan meleg, vagy adott esetben nem megfelelően meleg. Ez pedig – köztudomású – negatív kihatással van a munkavállalók egészségére, sőt kifejezetten ártalmas is lehet, nem beszélve arról, hogy ennek következtében a megkívánt feladataikat sem tudják megfelelően elvégezni, ellátni. Továbbmenve, az időjárásnak nem megfelelő ruházat viseléséből adódó betegségek miatt a szolgálatbeosztás is nehézkessé válik, túlszolgálatok elrendelését generálja.

Egy rugalmas, a napi időjárási viszonyoknak megfeleltethető, rugalmas öltözködési szabályzattal mindez megelőzhető lenne.

Persze tisztában vagyunk azzal, hogy az utasítás tartalmazza a könnyített öltözet viselésének lehetőségét – az állományilletékes parancsnok engedélye alapján – azonban az elöljárók nem gyakran alkalmazzák, illetve túl szűk körű a könnyítés lehetősége, valamint szintén nem veszi figyelembe a szélsőséges hőingadozásokat, időjárási változásokat.

Összegezhető tehát, hogy egy jóval rugalmasabb intézkedésre van szükség, ami megfelelő az időjárási viszonyoknak, biztosítja a megfelelő munkakörülményeket, védi az állomány egészségét és ezáltal megalapozza a megfelelő feladatellátást is.

A fennálló és mára tulajdonképpen állandósult problémák miatt kértük Papp Károly altábornagy, Országos Rendőr-főkapitány urat, hogy a jelenlegi szűk körű kógens rendelkezéseket változtassa meg, illetve a lehetőségihez mérten tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Természetesen tájékoztatni fogunk benneteket a Főkapitány úr válaszáról is, amint megérkezik hozzánk.

TMRSZ