Szükséges az 50%

2015. évi ruházati utánpótlás felhasználási rendje

ruha-bilincs-rádióA belügyminisztériumtól érkezett rendelet tervezet az állományt jelentős mértékben hátrányosan érintené 2015-től.

A tavalyi évi ellátmány felhasználási rendjéről szóló rendeletben (37/2014. BM rendelet) szabályozásra került, hogy amennyiben az állomány az alapellátási normájának megfelelő kiváltásra kerülő szolgálati ruházat cikkeit nem kapta meg, akkor azt az újonnan bevezetett és rendszeresített termékekből kell biztosítani. Ugyanígy benne foglaltatik, hogy ha az állomány a kiváltásra kerülő szolgálati ruházat cikkeit kapta meg, akkor az újonnan bevezetett és rendszeresített termékeket az utánpótlás terhére kell biztosítani. Így tehát az ellátást / cserét az év végéig biztosítani kellett.

Mindezek miatt érthetetlen, hogy a jelenlegi Tervezet továbbra is fenntartja a rendelkezést.

Ebben az évben az ellátmány 80-20%-a visszatartásra került, arra hivatkozással, hogy a 2013. évi ellátás során egyes szervek állománya részére a természetbeni ellátás teljes egészében nem tudott megvalósulni, és ennek következtében a maradványrészek kifizetése az állomány nagytöbbségénél alacsony összegben történt meg. Ennek azonban fedeznie kellett volna a megvalósulást.

A jelenlegi Tervezetben már egységesen meghatározott, 20%-os a kifizetendő rész 19 325 Ft, és legfeljebb 80%-os a visszatartható összeg, ez azonban tovább generálja a kialakult diszkriminációt, illetve a lényeges juttatáselvonást tovább fokozza.

Amennyiben a tervezett 20% kerül elfogadásra, úgy jelentősen sérelmesebb helyzetbe kerülnek a munkavállalók, mely – véleményünk szerint – indokolatlan, hiszen az idei elvonásból meg kellett volna oldódnia az ellátási problémáknak, mert a nagyarányú változtatásnak a ruházati ellátás rendbetétele volt a célja.

Érthetetlen számunkra, hogy a Tervezet továbbra is fenn kívánja tartani az idei évi állapotot, főleg úgy, hogy a 2013-2014. évekre vonatkozóan utólagos hatásvizsgálat nem történt (legalábbis ezt nem rögzíti az előkészítés), vagyis megállapíthatatlan, hogy a 2014-re vonatkozó súlyos szigorítás meghozta-e a várt eredményeket, a szabályozás elérte e a célját.

Javasoltuk tehát, hogy a kifizetendő százalékot 50%-ra változtassák, hogy az legalább oly mértékű legyen, mint amit a 9/2013. BM rendelet szabályozott, mivel a jelenlegi legalacsonyabb kifizetendő összeg még a 20e Ft-ot sem éri el, és a Tervezet a jövőre nézve is ezt vetíti előre.

A Tervezet alapját képező hatásvizsgálati lappal kapcsolatban is észrevételezéssel éltünk, mert annak kitöltése – meglátásunk szerint – hiányosan történt meg, így nem tölti be a funkcióját, amellett, hogy – véleményünk szerint – nem felel meg teljes mértékben a vonatkozó jogszabályban foglaltaknak.

Megjegyeztük továbbá, hogy a Tervezet egyes paragrafusai nem felelnek meg – a túlzott körülírás miatt – a jogszabályban előírt világosságnak, közérthetősének, és kértük ezek egyszerűbb, érthetőbb megfogalmazását.

Emellett még, egyes helyeken, betű és írásjel cseréket, javításokat javasoltunk, hogy a magyar nyelv szabályainak is megfeleljen a Tervezet, illetve a kiadandó norma.

Mivel a kodifikációban való részvételt nagyon fontosnak tartjuk, hiszen ennek során készülnek azok a normák, melyek a mindennapi munkánkat – voltaképpen az éltünket – irányítják, befolyásolják, ezért minden alkalommal élünk a lehetőséggel és észrevételeinket, javaslatainkat megküldjük a normaalkotóknak, bízva abban, hogy a véleményezés folyamata nem csak látszólagos, vagyis az általunk (azaz közvetve általatok) írtakat figyelembe veszik a jogszabályok alkotásakor.

A már megszokott jogfenntartásunk mellett kértük a Belügyminisztert, hogy véleményünket és javaslatainkat vegyék figyelembe a rendelet végelegesítésekor és a kiadott normáról tájékoztassák szakszervezetünket.

TMRSZ

 

Továbbra is várjuk tőletek a mindennapokat érintő, vagy időszakos problémákat, észrevételeket, hogy a megfelelő helyre küldve érhessük el a munka- és életkörülmények javulását, magas szinten tartását.