RUSZ

Módosításra kerül a ruházati és öltözködési szabályzatról szóló 71/2011. (XII.31.) BM rendelet

ruha és kiegészítőkVéleményeztük a hozzánk érkezett rendelet tervezetet, és bár az abban foglaltak tartalmával nagyrészt egyetértettünk – mert főleg technikai pontosításokat és kiegészítéseket tartalmazott és a munkavállalókra hátrányos rendelkezést nem vezetne be – javaslatokkal, észrevételekkel fordultunk a Belügyminisztérium felé, melyek lényege a következő volt:

Jeleztük, hogy kiemelten fontosnak tartanánk egy kiegészítést a rendeletben, mivel számos jelzés érkezett hozzánk a GYED-ről, GYES-ről visszatérők részéről a ruházati ellátással kapcsolatosan. Javasoltuk, kerüljön meghatározásra a rendeletben, hogy a fizetés nélküli szabadságról, GYED-ről, GYES-ről visszatérő dolgozók esetében a távollétük ideje alatt bevezetett új öltözeti elemeket természetbeni ellátás terhére biztosítjsa a munkáltató – abban az esetben is, ha ezzel a jogszabályban megállapított ellátási összeg túllépésre kerül – és a munkavállalók hátrányos helyzetbe nem kerülhessenek.

Véleményünk szerint nem megengedhető, hogy a kisgyermekes édesanya (esetenként édesapa) a saját alacsony jövedelméből szerezze be a szükséges szolgálati ruházatot, felszerelést, ha a rá irányadó ellátmány nem fedezi az ehhez szükséges költségeket, vagy olyan módon tüntetik fel túlellátásként, mely a későbbi évek ellátására hat hátrányosan.

  • Észrevételeztük, mert meglátásunk szerint igen diszkriminatív lenne, ha bevezetésre kerülne az az intézkedési elem, mely kimondja, hogy amennyiben az igényjogosult a készpénzben kifizetett összegnél olcsóbban szerzi be a ruházatot, felszereléseket, úgy a fennmaradó összeget túlellátásként kell előjegyezni és a következő évi utánpótlási ellátmányból le kell vonni, mert ezzel megvalósulna a munkavállalók közötti megkülönböztetés, amellett, hogy sérülne a jogszabályban biztosított éves ellátási összeghez jutás is, merthogy a következő évben nem kerülne biztosításra az éves alapellátás kiegészítés.
  • Javasoltuk, hogy a kifizetés csúsztatásával ( a tervezetben szeptember 15. szerepel a jelenleg hatályos június 30. helyett ) egy időben az elszámolási határidőt is tolják ki december 10-ig, hogy ne rövidüljön lényegesen a beszerzésre és elszámolásra rendelkezésre álló időszak sem.
  • A jelenlegi árakat figyelembe véve javasoltuk, hogy az alsóruházati költségtérítés összegét emeljék meg legalább a megállapított összeg 50%-ával.
  • Az egyenruházati termékekre és felszerelésekre vonatkozó viselési idővel kapcsolatban is javaslatot tettünk, mert az életszerűség szempontjainak figyelembe vételével – az elhasználódási időt szem előtt tartva – a meghatározott időtartam hossza túlzottnak tekinthető.

Mindemellett – mint minden esetben – fenntartottuk a jogot, hogy bármely jogszabálysértés esetén megtegyük a szükséges jogorvoslati lépéseket.

Ha bármilyen jellegű gondotok, problémátok merülne fel, vagy észrevételeitek vannak akár a ruházattal, akár egyéb oknál fogva, jelezzétek felénk, hogy megtehessük a szükséges és lehetséges lépéseket.

TMRSZ