Végkielégítés, szolgálati viszonyról lemondás


törvénySzakszervezetünkhöz a végkielégítéssel és a szolgálati viszonyról történő lemondással több kérdés érkezett, ezért tájékoztatunk benneteket.

A végkielégítés egyik feltétele a legalább 3 évig tartó szolgálati viszony. A végkielégítésre főszabály szerint az jogosult, akit felmentenek (van még egy speciális eset, de ez is a felmentéshez kapcsolódik), így ha lemondással szüntetné meg a szolgálati viszonyát, nem lesz jogosult végkielégítésre.

A lemondásra vonatkozó rendelkezéseket a Hszt. 55.§-a tartalmazza, az alábbiak szerint:

(1) A hivatásos állomány tagja a szolgálati viszonyáról vagy azzal együtt a rendfokozatáról – a szükségállapot vagy rendkívüli állapot idejét, valamint a váratlan támadás időszakát kivéve – lemondhat.

(2) A lemondási idő 2 hónap, a felek ennél rövidebb határidőben is megállapodhatnak.

(3) Aki a szolgálati viszonyáról lemondott, a lemondási idő elteltével elveszti a hivatásos szolgálat alapján járó, jogszabályban meghatározott jogait.

TMRSZ