Orvosolható problémák?

Honvédkórház

BM válasz

honved01Többen sérelmeztétek, hogy miután a rendvédelemért felelős miniszter közvetlen hatása megszűnt a BM Kórház irányítására, bánásmódbeli különbségek tapasztalhatók a rendvédelmi és honvédelmi dolgozók között, az utóbbi ágazatban dolgozók javára.

A helyzet orvoslása érdekében jeleztük ezt az illetékesek felé, remélve, hogy ennek hatására az eü szolgáltatásra jogosult rendvédelmisek is a régi színvonalon juthatnak majd az ellátáshoz.

Mára megérkezett a válaszlevél a Belügyminisztérium Személyügyi Főosztály vezetőjétől, dr Bogár Lászlótól.

Arról tájékoztatott minket, hogy történt olyan intézkedés – mégpedig a Honvédkórház kezdeményezésére – mellyel a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek érdekvédelme biztosítható, valamint az általunk is sérelmezettek orvoslásra kerülhetnek, azaz a Honvédkórház felügyelő tanácsának soraiba a Belügyminisztérium is delegálhatott egy tagot.

Véleménye szerint ez tulajdonképpen garanciaként szolgálhat nekünk, rendvédelmiseknek.

Felkért minket arra is, hogy a hátrányos megkülönböztetés eseteit konkretizáljuk, mert az általánosságban megfogalmazottakra nem áll módjukban vizsgálatot kezdeményezni, azonban az adatokkal, tényekkel alátámasztott esetek kivizsgálására intézkedni fognak.

Kérünk titeket, hogy a veletek történt olyan eseteket, amikor hátrányt szenvedtetek, negatív megkülönböztetésben részesültetek, vagy bármilyen bánásmódbeli különbséget tapasztaltatok, írjátok le – adatokkal, tényekkel alátámasztva – hogy a Belügyminisztérium felkérésének eleget tehessünk és a konkrét ügyekben intézkedés történhessen.

TMRSZ

Előzmény: http://www.tmrsz.hu/2014/07/25/rendvedelem-honvedelem/