Zárszó

Közszolgálati életpálya-modell

 

növekedésÖrömmel vettük, hogy a Belügyminisztérium bevonta a szakszervezeteket a közszolgálati életpálya-modell kidolgozásába, és bízunk benne, hogy a ráfordított munkánk nem veszik kárba, javaslatainkat, véleményünket figyelembe veszik a koncepció kidolgozása során, annál is inkább, mert azok a leginkább érintett személyektől, TŐLETEK, rendvédelmi dolgozóktól származnak, akiknek majdan az életét, jövőjét fogja meghatározni a megvalósult koncepció.

Külön jeleztük, mert fontosnak tartjuk, hogy a rendvédelem területén dolgozókra vonatkozóan egységes legyen a kidolgozott életpálya-modell, legyen szó közalkalmazottakról, köztisztviselőkről, vagy Mt hatálya alá tartozókról.

Sajnálatosnak értékeltük azonban a koncepció egyeztetési folyamatát, mert véleményünk szerint a megalapozott modell kialakításához szükséges egy a jelenleg hatályos jogszabályi rendszert alapul vevő utólagos hatásvizsgálat, aminek adataira – az eddig megtapasztal mérhető hatásokra – építkezni lehet. Ugyanígy szükséges az előzetes hatásvizsgálat kidolgozása is, aminek megismertetése elengedhetetlen lenne mind az érintettekkel mind pedig az érdekeiket képviselő szakszervezetekkel, mert így lehet megalapozottan véleményezni és javaslatokat tenni.

Célravezetőbbnek tartottuk volna az olyan jellegű egyeztetést, véleménynyilvánítási lehetőséget, ahol ismerjük a tervezeteket, elképzeléseket, és lehetőségeket, mert javaslatokat ugyan tudunk tenni – tettünk is – a konkrét erőforrások ismerete nélkül, de ilyen formán az eszmecsere nem teljesen előremutató.

Mindettől függetlenül azért reméljük, hogy a megindult reform folyamatok egy valós és kedvezőbb életpálya kialakítását teszik majd lehetővé számunkra és a jövőben széles – a lehető legszélesebb – körben történik majd az egyeztetés, és minden esetben az érdekvédő szervezetek bevonásával biztosítják a munkavállalói érdekek érvényre jutásának lehetőségét.

TMRSZ

Előzmények:

http://www.tmrsz.hu/2014/08/07/a-tervezheto-karrierrol/

http://www.tmrsz.hu/2014/08/08/athidalo-megoldas-a-lakhatasi-gondokra/

http://www.tmrsz.hu/2014/08/11/egyeb-javaslatok-amirol-nem-kerdeztek/