És megint ruházkodunk

megint ruhaKorábban már több alkalommal foglalkoztunk a ruházati ellátmánnyal kapcsolatos problémákkal, olyannyira, hogy szakszervezetünk éves Kongresszusán is – többek között – felmerült a téma. Az ülésen részt vevő belügyminisztériumi képviselő javaslatára összegyűjtöttük az általatok jelzett és részünkre megküldött véleményeket, észrevételeket, javaslatokat és azokat továbbítottuk a Belügyminisztériumba, bízva abban, hogy ennek hatására hamarosan megoldódik a hosszú évek óta fennálló fennakadás, bonyodalom és kellemetlenség.

Ígéretet kaptunk, hogy lehetőségeikhez mérten intézkedni fognak a megoldások érdekében.

Szőke Irma gazdasági helyettes államtitkár asszonytól megérkezett a tájékoztatás az általunk küldöttekre.

A 2010 előtti kaotikusnak mondható egyenruházati ellátást az elmúlt években felváltották egy tervszerű, a szolgálati igényekhez igazodó természetbeni ellátással, ami az állomány ruházati utánpótlási illetményének terhére valósul meg. A korábbi rendszerhez viszonyítva ez ugyan szigorítást jelent, de nem öncélúan, hiszen ennek eredményeként mind az ellátás, mind pedig az állomány öltözködési fegyelme és egységes megjelenése jelentősen javult.

Természetesen az új ruházattal történő ellátás az átmeneti időszakban szükségmegoldások bevezetését igényli, ezért fordulhat elő, hogy időlegesen eltérően alakul egyes állománycsoportok ellátása.

Mindez miatt azonban senkit nem érhet hátrány a jogszabály szerinti járandóságában.

Az új termékek bevezetésével párhuzamosan az ellátási rendszer korszerűsítése is folyamatban van, amivel az ellátási, vásárlási problémák hosszú távon megoldódnak.

A felhasznált alapanyagra kiemelt figyelmet fordítanak a szakterületek, akkreditált laboratóriumban vizsgálják be és minősítik azokat. Ruházati szakmai bizottság véleményezi – még a gyártást megelőzően – a termékek minőségét, kialakítását.

Csak olyan termékek kerülnek rendszeresítésre, melyet előzetesen az azt használó állomány kipróbált, ezért a bevezetett ruházati termékek – a rendszeresítést megelőzően és gyakran több körben megismételve – csapatpróbáztatásra kerülnek. A kiemelt ruházati cikkeknél – az összehasonlíthatóság érdekében – több alapanyagból is elkészítik a termékeket.

A próbán részt vevő állománnyal konzultáció keretében egyeztetésre kerülnek az észrevételek, amit a gyártásnál figyelembe vesznek.

Elsősorban az állomány komfortérzetét és a termék funkcionális megfelelőségét szem előtt tartva születnek döntések mind az alapanyag, mind pedig a gyártástechnológia megválasztásakor.

A ruházati termékek sem minőségben, sem kialakításban nem térnek el más európai országok rendészeti egyenruházatától.

A ruházati cikkek ára az alkalmazott technológia, a felhasznált alapanyag és a hazai gyártási költségek figyelembe vételével kerül meghatározásra, az árba más elem nem kerül beépítésre.

Mindezeken kívül Szőke Irma asszony levelében azt is megjegyezte, hogy az állomány egészét érintő problémák megoldására, a sok tapasztalaton alapuló, ezáltal megalapozott észrevételekre és építő jellegű javaslatokra a minisztérium nyitott, mert ez hosszú távon tudja szolgálni az állomány elégedettségét.

A továbbiakban is várjuk észrevételeiteket, javaslataitokat az állomány járandóságaival, ellátásával, akár ruházatával kapcsolatban, hogy azokat az illetékesek felé továbbítva elérjük, hogy problémáinkkal foglalkozzanak, és érdemi, alapos vizsgálatokat indítsanak meg, végül pedig azok megoldására intézkedések szülessenek.

TMRSZ

Melléklet: BM – ruházattal kapcsolatos megkeresés és válasz