Strasbourg: nem diszkriminatív a szolgálati nyugdíjak átalakítása

Precedens értékű strasbourgi ítélet

strasA strasbourgi bíróság úgy döntött, nem jelent aránytalan terhet az érintetteknek a szolgálati nyugdíjak magyar átalakítása,ezért elutasították a három magyar beadványt a témával kapcsolatban. Elutasította a szolgálati nyugdíjak ügyében született három magyar beadványt a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága pénteken.

A strasbourgi bírák döntése értelmében a szolgálati nyugdíjak átalakítására vonatkozó magyar jogi szabályozás nem jelent aránytalan terhet az érintetteknek, és nem diszkriminatív. A döntést a bírák egyhangúlag hozták meg, az végleges és megfellebbezhetetlen.

A döntés a M. L, B. L. és A. G. által beadott panaszokat érinti közvetlenül, ám a bíróság közleményéből kiderül, hogy a pénteki határozat precedens értékű, ezért az emberi jogi bíróság a többi ügyben is ilyen döntést hoz majd. A közleményből ugyanis  kiderül, 2011 és 2012 fordulóján tömegesen érkeztek ezzel kapcsolatos beadványok a törvényszékre; összesen 13 500 panaszos 1260 kérelemmel fordult emiatt Strasbourghoz.

Azt állították, hogy emberi jogaikat sérti, hogy adómentes szolgálati nyugdíjukat ugyanakkora összegű, de jövedelemadó-köteles szolgálati járandóság váltotta fel. A változtatást indokolatlannak és diszkriminatívnek tartották, amely sérti tulajdonhoz való jogukat, ráadásul a döntés ellen jogorvoslattal sem tudtak élni. A strasbourgi bírák ugyanakkor úgy ítélték meg, hogy a kérelmezőknek járó juttatás csökkentése nem ésszerűtlen és nem aránytalan mértékű.

Ezt a bíróság arra alapozza, hogy az érintettek továbbra is részesülnek a szolgálati járandóságban,  amelynek összege ésszerű viszonyban áll a korábbi szolgálati  nyugdíjéval, azaz nem fosztották meg őket megélhetésüktől, és olyan helyzetbe sem kerültek, hogy jövedelmük elégtelen lenne a megélhetéshez. A bíróság továbbá úgy látja: ha történt is diszkrimináció, akkor is megállapítható, hogy az elérni kívánt cél és az alkalmazott eszköz, vagyis a nyugdíjrendszer racionalizálása és a juttatások csökkentése ésszerű arányban áll egymással.

TMRSZ