MOST TALÁN MIÉNK A LEHETŐSÉG!!!

Folytatódik a közszolgálati életpálya- modell kidolgozása

 

életpálya IIAz előző kormányzati ciklusban megindult a közszolgálat személyzeti politikájának átfogó reformja mégpedig a Kormányzati Személyzeti Stratégia kidolgozásával, amelynek középpontjában az ágazatban foglalkoztatottak új életpálya-modelljének kialakítása állt.

Kidolgozásra került a tudás és teljesítményalapú előmenetel feltételrendszere a teljesítményértékelési rendszer bevezetésével, a rendészeti alap- és szakvizsga rendjének újraszabályozásával és egyenértékűsítésével, a kredit-alapú továbbképzési rendszer bevezetésével.

Lezárult továbbá a közszolgálat munkaköreinek felmérése és besorolása, melynek során a munkakörbe megkívánt tudást, tapasztalatot, teljesítményt és kompetenciákat vették alapul, hogy létrejöjjön a Munkakör Alapú Rendszer.

Most folytatódik a közszolgálati életpálya-modell kidolgozása, nem kizárólag a rendvédelem hivatásos állománya, hanem a civil közigazgatásban dolgozó kormánytisztviselők tekintetében is, melynek kidolgozásáért a belügyminiszter felelős.

A belügyminisztérium által az elkövetkező időszakban megvalósításra tervezett elemek a következők:

–   Előmeneteli- és illetményrendszer kidolgozása és bevezetése

–  Lakhatási támogatási rendszer bevezetése – ami tulajdonképpen egy igen kedvező hitel konstrukció, amely alacsony törlesztő részlettel, akár önrész nélküli, állami kezességvállalás mellett, hosszú időre – akár 25-30 évre – elhúzódó törlesztéssel segítené elő a lakáshoz jutást

–   Megtakarítás jellegű biztosítási konstrukció kidolgozása és bevezetése, amely az életpálya lezárásakor nyújtana jelentős támogatást

A közszolgálati életpálya-modell kidolgozás igen nagy jelentőséggel bír, ezért a lehető legszélesebb körű egyeztetést kíván, így a belügyminisztérium valamennyi érintett szerv bevonásával tervezi megvalósítani mindezt.

Most lehetőséget kaptunk a Belügyminisztériumtól, hogy átfogó, minden fontos momentumra kiterjedő javaslatot tegyünk a közszolgálati életpálya-modell kidolgozásához, és kifejtsük álláspontunkat.

Annak érdekében, hogy a TI véleményeteket, nézőpontotokat, javaslataitokat is figyelembe vegyék, küldjétek meg nekünk, hogy beépítsük a szakszervezetünk által kidolgozott koncepcióba, így elérve – de arra mindenképpen törekedve – hogy azok érvényre is juthassanak.

FONTOS, EZÉRT ÉLJETEK, ÉLJÜNK EZZEL A LEHETŐSÉGGEL!!!

TMRSZ