Lakás-lakhatás

A munkáltatói támogatásokról

image.aspx_Tagjaink nagy többségét érinti és érdekli a munkáltató által adható kedvezményes támogatások köre, leginkább a lakhatásra vonatkozók, illetve a lakáshitellel kapcsolatosak.
Általános vélemény szerint ezek a lehetőségek nagyban hozzásegítik (hozzásegíthetik) a kollégákat ahhoz, hogy a cégnél maradjanak és a fennálló lakásproblémák miatt ne kényszerüljenek egy jobban fizető munka után nézni, akár bel-, akár külföldön. Mindez persze a munkáltató érdeke is lenne, mert régi motorosok szerelnek le, és bár a létszámhiány pótolható, a tapasztalat sajnos nem.

2008-ban az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium kiadott egy rendeletet, mely a Budapesti Rendőr-főkapitányság, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet és a Budapesti Fegyház és Börtön tiszthelyettes és zászlós állományának vissza nem térítendő lakáscélú támogatásáról szól, nevesítve a 21/2008. (IX.23.) IRM rendelet.

A norma 2009-ben kiegészült egy paragrafussal, ami lehetőséget nyújt az országos rendőrfőkapitánynak, illetve a BV országos parancsnokának, hogy másutt is engedélyezze a vissza nem térítendő lakáscélú támogatást, vagyis 2010. január 1-jétől lehetőség van kérelem benyújtására olyan személyek számára is, akik nem a rendeletben meghatározott helyen teljesítenek szolgálatot, ha esetük különösen indokolt, méltányolható.

Az illetékes Belügyminisztériumtól kértük, javasoltuk a rendelet módosítását, hiszen a méltányosság gyakorlása nem minden esetben nyújt biztosítékot a dolgozók egzisztenciája megőrzésére, és véleményünk szerint egy nagyobb biztonságot jelentő szabályozás javíthatna a kialakult helyzeten, és nem utolsó sorban csökkenthetné a fluktuációt is.

Dr Felkai László közigazgatási államtitkár válaszában azonban arról tájékoztatott minket, hogy kezdeményezésünket nem támogatja. Elmondása szerint a rendelet alapján biztosított vissza nem térítendő támogatás alapvető célja az, hogy a lakhatási támogatás biztosításával a meghatározott belügyi munkáltatónál jelentkező esetleges létszámhiányt, fluktuációt kezelje, illetve csökkentse, ha az előírt feltételrendszer teljesül, illetve a jogosult kötelezettséget vállal. Megjegyezte még, hogy az országos rendőr-főkapitány, valamint a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka az átszervezés, áthelyezés problematikáját megfelelően tudja kezelni.

Mindezt az Országos Rendőr-főkapitányság gazdasági főigazgatója, Kovács István dandártábornok úr tulajdonképpen megerősítette, amikor arról informált minket, hogy az IRM rendeletben meghatározottól eltérő szolgálati helyen szolgálatot teljesítők által benyújtott összes kérelem elbírálása pozitívan történt, ugyanúgy ahogy a szerven belüli áthelyezés okán kért továbbfolyósítási kérelmek is. Az állomány lakhatását célzó – és ezzel az állomány megtartását elősegítő – támogatás iránti igények kielégítése teljes mértékben megtörtént, még akkor is, ha azok növekvő tendenciát mutatnak.

A mindezek ellenére is fennálló és országosan jelentkező probléma megoldásában segítséget nyújthat még a 2014. április 04-től hatályos 15/2014. (IV.3.) NGM rendelet is, mely az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól szól.

Csakhogy az NGM rendelet alkalmazásának feltétele a választható béren kívüli juttatásokról –is – szóló 3/2014. (I.31.) BM utasítás módosítása, mely jelenleg még folyamatban van, és ráadásul csak ezt követően történik intézkedés a 2014. évi cafetéria-juttatásokat biztosító munkáltatói intézkedések végrehajtásáról szóló ORFK utasítás módosítására.

Amint többet tudunk ebből az irányból is, tájékoztatni fogunk benneteket, de addig is forduljatok hozzánk bizalommal akár a lakhatással, akár egyébbel kapcsolatban merült fel problémátok, vagy kérdésetek.

TMRSZ