Ítélet megbízási díj ügyében

Pernyertes ítélet megbízási díj ügyében

itelet_a_torokszentmiklosi_csalas_ugyebenTagunk a BRFK állományában 2008 augusztusától teljesített főnyomozói szolgálatot. Bár munkaköri leírásában voltak alosztályvezetői helyettesítési feladatai – a vezető távolléte esetére – , azonban ő ilyen típusú feladatait akkor is végezte, amikor az alosztályvezető szolgálatban volt. A megbízásának (melyet a munkatársak előtt szóban ki is hirdettek) gyakorlati oka az volt, hogy a szervezeti egységhez tartozó 15-20 embert nem tudta egy ember irányítani, ráadásul igen gyakran, helyszíni bűnügyi munka esetén, egy időben több kiemelt ügynél is parancsnoknak kellett jelen lennie, ami természetesen csak helyettes segítségével volt megvalósítható. Helyettesítési munkakörében tagunknak továbbá napi szinten kellett (az alosztályvezető neve alatt) adminisztratív munkát végeznie, jelentéseket olvasnia, véleményeznie.

Jelen üggyel kapcsolatban tagi megkeresés alapján, 2012. február 15-én nyújtottunk be szolgálati panaszt, melyben megbízási díj megfizetését kértük 2009. év augusztusától egy év időtartamra. A szolgálati panaszt a BRFK, illetve másodfokon az ORFK vezetője is elutasította, így 2012. májusában keresetlevélben kértük a bíróságot, hogy kötelezze a rendőrséget tagunk egy évi munkájáért, megbízási díj megfizetésére.

Az eljáró bíróság több tanú meghallgatása után arra a megállapításra jutott, hogy felperes a munkaköri leírásától eltérően akkor is végzett alosztályvezetői feladatokat, amikor az alosztályvezető szolgálatban volt, így kérelmünket a bíróság helyben hagyta azzal, hogy a helyettesítés rendszeressége és a napi munkavégzésen belüli aránya az illetményalap 50%-nak megfelelő havi megbízási díj mértéket indokolja.

Megbízási díj jogcímén bruttó 231 900,- (Kettőszázharmincegyezer-kilencszáz) Ft-ot, és annak középidő-arányosan 2009 VIII. 01 napjától a kifizetésig számított késedelmi kamatot, perköltség jogcímén 51 000,-Ft-ot állapítottak meg.

Az alperes (BRFK) egyebekben teljes egészében pervesztesnek minősül.

Az ítélet nem jogerős.

TMRSZ