Nem vagyoni kár kifizetés

Megállapodás az egyik médiaszolgáltatóval, aki tagunknak 500 ezer forint nem vagyoni kárt fizetett!

 

24121_origA rendőr törzszászlós, a BRFK-n teljesített szolgálatot. 2012. évben szolgálati feladata ellátása során körözött személy elfogásában vett részt, az intézkedés során lőfegyver használatára is sor került. A médiaszolgáltató az eseményről 2012. októberében sugárzott a Híradóban valamint internetes honlapján is tudósított. A filmfelvételeken a tagunk is jól felismerhető.

A tagunk a felvételek készítéséhez, azok közléséhez sem a helyszínen, sem utólag nem járult hozzá, sőt, kifejezetten kérte, a helyszínen lévőktől, hogy a felvételt ne közöljék. A felvétel közlésével megsértették az akkor hatályos Ptk. 80. § (1) és (2) bekezdésében foglalt személyhez fűződő jogait. A képmáshoz fűződő személyhez fűződő jog megsértése és annak nyilvánosságra hozatala hátrányt okozott hivatása további gyakorlásában.

Magánéletének tiszteletben tartásához fűződő joga is sérült azáltal, hogy a felvétel alapján nagy nyilvánosság előtt ismerté vált, hogy a felperes rendőrként szolgál, ráadásul nem is minősül közszereplőnek.

Az adatvédelmi biztos több ízben is kifejtette véleményét a nyilvános közszereplésről, amely szerint az intézkedő rendőri állomány tagjai nem minősülnek közszereplőnek, valamint arról, hogy a rendőr arcképe csak akkor mutatható be, ha minden kétséget kizáróan beleegyezett a felvétel készítéséhez és annak felhasználásához.

A médiaszolgáltató a jogsértést elismerte, egyezség megkötését javasolta, majd annak megkötését követően a pénzt tagunk megkapta.

Továbbra is bizalommal forduljatok szakszervezetünkhöz, állunk tagjaink rendelkezésére!

TMRSZ