Túlszolgálat

Túlszolgálat

 

paragrafusTúlszolgálatnak a hivatásos állománynál csak a Hszt. 84. §-a szerinti szolgálatteljesítési időn felüli munkavégzés minősül, s ennek megállapítása csak a munkaidő-keret ( jelen esetben kéthavi ) letelte után határozható meg.

A 64/2011. (XII. 30.) BM rendelet 54. § szerint : A folyamatos, váltásos szolgálati időrendszerben dolgozónál a munkaszüneti napon teljesített szolgálat önmagában nem jelent túlszolgálatot. A túlszolgálat akkor keletkezik, ha a havi munkaidőkeretet az e napon teljesített szolgálat részben vagy egészben túllépi, vagy ha soron kívüli szolgálatteljesítésre történt a berendelés. Ez a nyilvántartásokból visszakereshető a múlt év tekintetében.

A főszabálytól eltérően, ha valakit ünnepnapon (piros betűs ünnepen) vagy a szolgálattervezetben előre meghatározott heti pihenőnapján rendelnek be, az is túlszolgálat, ezért viszont már a teljesített túlszolgálat kétszeresének megfelelő szabadidő vagy díjazás jár.

Az egészségügyi szabadságot napokban kell számolni, ugyanúgy a tanulmányi szabadságot is, váltásos munkarend esetén is,ezekre a napokra távolléti díj, ill. térítés jár .

Mindezekből következően, ha az adott szolgálati napon túlszolgálat keletkezett, melyet a Hszt. 88.§ értelmében az állományilletékes parancsnoknak írásban kell elrendelnie és erről nyilvántartást kell vezetni azt meg kell váltani. Ebben a szabályozásban nem történt múlt év óta változás. De attól, hogy nem lett elrendelve írásban a szolgálati naplókból nyomon követhető a napi túlteljesített idő vagy a soron kívüli berendelés.

Az egészségügyi, illetve tanulmányi szabadság (mivel hivatalosan jár és nem „csúsztatás”) ideje a szolgálatteljesítési időbe nem számítandó be a túlszolgálat terhére.

Amennyiben a szabályozástól eltérően történi a munkáltató részéről az elszámolás, úgy szolgálati panasz beadásnak is helye lehet.

TMRSZ