TMRSZ székhely elmeszakértése

Tisztelt TMRSZ-TAGSÁG, Tisztelt Érdeklődő Közvélemény!

 

Rosseb_05Mint ismeretes, folyamatosan tájékoztatással szolgálunk a TMRSZ “ellen” és annak, a tagság kollektív jogainak érvényesítése érdekében az illetékes államhatalmi szervek intézkedéseivel  szemben is, gyakorta – a szólásszabadság és demokratikus jogállamiság keretrendszerében,-  éles kritikákat megfogalmazó főtitkára ellehetetlenítését célzó,  folyó büntetőeljárásról.Most is szeretnénk az Önök figyelmébe ajánlani a következőket, rögzítve ezen adalékkal is: milyen törvényességi alap az, amelyen nyugszik ezen eljárás?

…..Építésügyi és Ingatlanforgalmi, Szakértői Korlátolt Felelősségű Társaság iü. építész, ingatlan értékbecslő szakértő valótan szakvéleménye

……….  Építésügyi és Ingatlanforgalmi, Szakértői Korlátolt Felelősségű Társaság (P…, M… u. ….) iü. építész, ingatlan értékbecslő szakértő szakvéleményében behivatkozza a  KAPOSVÁRI NYOMOZÓ ÜGYÉSZSÉG  Ügyszám: Ny.37/2010/57. számú 2011.10.11-én kelt dr. Horváthné dr. Fürst Gabriella által ellenjegyzett kirendelését, miszerint a folytatólagosan, jelentős értékre, üzletszerűen elkövetett sikkasztás bűntette és más bűncselekmény miatt Szima Judit ellen folyamatban lévő bűnügyben a Be. 99.§. (3) bekezdése és a 100. §. (1) bekezdés első mondata alapján — Figyelemmel a Be. 99. §. (l)és (2) bekezdése a/, b./, cl, d./ pontjára és a 102. §.(1) (2) bekezdésre elrendelt igazságügyi szakértői bizonyítás (Sz….., T….. utca 4., belterület ……. hrsz.-ú ingatlan)

A Be 99.§-a való hivatkozás a személy kóros elmeállapota, illetőleg kábítószer függőségre, a bizonyítandó tény, illetőleg az eldöntendő kérdés kényszergyógykezelés szükségessége, a személyazonosítást biológiai vizsgálata, az elhalt személy kihantolásával kapcsolatos.

Tehát a Kaposvári Nyomozó Ügyészség kirendelése, melyre hivatkozik a szakvélemény a megjelölt jogszabályok szerint az ingatlan kóros elmeállapota, kábítószer függősége, kényszergyógykezelés szükségessége, vagy annak elhalása végett volt szükséges?

Erre mit lehet mondani? Megjegyzendő, hogy az ingatlannak a Be.99.§-a szerinti vizsgálódásában a TMRSZ nem tudott közreműködni.

Ebben az eljárásban a TMRSZ és annak főtitkára is volt már “minden”, de most a TMRSZ székhelyét képező ilyen sajátos vizsgálódásra is szükség volt és el is végeztetett. Talán szükségtelen foglalkoznunk ezen vizsgálódás eredményével. Gondoljuk, ezzel minden Tisztelt Olvasónk egyetért.

(Következő, az eljárással kapcsolatos tájékoztatásunk témája pedig a Be.176.§-át érintő lesz, mégpedig:

 a szubdelegáció avagy álképviselet témakörben. Rövidesen folytatjuk).

 

                                                                                                                                             TMRSZ

Előzmények:

Kirívóan súlyos törvénysértő eljárás VII.

Kirívóan súlyos törvénysértő eljárás VI.

Kirívóan súlyos törvénysértő eljárás V.

Kirívóan súlyos törvénysértő eljárás IV.

Kirívóan súlyos törvénysértő eljárás III.

Kirívóan súlyos törvénysértő eljárás II.

Kirívóan súlyos törvénysértő eljárás I.

Itt a pendrive, hol a pendrive?

SZIMAt?

SZIMAt?2