havi 24 000 Ft kiegészítő juttatás

A belügyminiszter irányítása alá tartozó fegyveres szervek, valamint az Országgyűlési Őrség hivatásos állományának tiszthelyettesi és zászlósi rendfokozati állománycsoportba tartozó tagjainak

penz-d0000EB471f277cfe4ab42014.01.31-én a Belügyminisztérium szakmai egyeztetésre hívta a került sor a szakszervezeteket, az  MRK-t, valamint a munkáltató képviselőit. A TMRSZ-t Szima Judit főtitkár képviselte.

Napirendi pontként szerepelt dr. Orbán Viktor Miniszterelnök Belügyminiszteri 2013.évi évértékelőn tett bejelentése, miszerint a legalacsonyabban fizetett, és nagyon nehéz körülmények között lévő hivatásosok illetményét az életpályamodell bevezetéséig további 10 000 Ft-tal emelik meg. A szakmai egyeztetésen a Belügyminisztérium elsődlegesen azt az álláspontot képviselte, hogy  összeg 20%-nak differenciálási javaslatát a jelenlévők fogadják el, mely az egyeztetés során egyhangúan elutasításra került.  Ezt követően a Belügyminisztérium a kormány elé történő beterjesztéskor a szakszervezetek, munkáltatók és MRK álláspontját figyelembe véve a tervezet változtatását nem javasolta, az a napirendről lekerült.

A Hszt. az alábbiak szerint változik:

 A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 245./I §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„245/I. §. (1) A belügyminiszter irányítása alá tartozó fegyveres szervek, valamint az Országgyűlési Őrség hivatásos állományának tiszthelyettesi és zászlósi rendfokozati állománycsoportba tartozó tagja — a (2) bekezdés figyelembevételével — havonta 24 000 Ft kiegészítő juttatásra jogosult.

A Hszt. a következő 337. §.-al egészíti ki:

„337. § A 245/I. §-ban meghatározott kiegészítő juttatásnak a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi törvénnyel megállapított szabályai 2014. január l-jétől alkalmazhatóak.”

A Kormány döntése alapján a belügyminiszter irányítása alá tartozó fegyveres szervek, valamint az Országgyűlési Őrség hivatásos állományának tiszthelyettesi és zászlósi rendfokozati  állomány csoportba tartozó tagjait megillető juttatások mértéke 2014. január 1- jétől 10 ezer Forinttal megemelkedik.

A juttatások megemelésének fedezete a belügyminiszter irányítása alá tartozó fegyveres szervek állománya vonatkozásában a Belügyminisztérium fejezetében kerül biztosításra.

Tehát a tiszthelyettesi és zászlósi állomány számára a 2012-ben biztosított 14000 forinttal együtt összesen további tízezer, tehát 24000 forint kiegészítő juttatást fog biztosítani a kormány. Az Országgyűléshez ilyen tartalmú módosító javaslat került benyújtásra, amelyet a kormány támogat. A kiegészítő juttatást a törvény módosítása után minden jogosult feltétel nélkül megkapja.

Bízunk benne, hogy a rendvédelem területén a közalkalmazottak és más besorolású kollégák illetménye rövidesen pozitív irányban fog változni, és az életpályamodell mielőbb bevezetésre kerül, legalább olyan mértékben, hogy a fizetésből emberi módon lehessen megélni.

TMRSZ