Bankszámla hozzájárulás

Új BM-utasítás szabályozza a cafetéria juttatásokat

Playing cards2014. február 01. óta hatályos a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományának választható béren kívüli juttatásairól, valamint a személyi juttatás terhére 2014. évben teljesítendő egyes kifizetésekről szóló 3/2014. (I. 31.) BM utasítás. Az utasítás hatályon kívül helyezte a korábbi, a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos és munkavállalói állományának választható béren kívüli juttatásairól, valamint a személyi juttatás terhére teljesítendő egyes kifizetésekről szóló 1/2013. (I. 31.) BM utasítást. A 3/2014. (I. 31.) BM–utasítás szabályait visszamenőlegesen, 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

Az utasítás tervezetét a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete is megkapta véleményezésre.

  1. Kifogásoltuk, hogy az új BM- utasítás személyi hatálya a korábbival ellentétben csak a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervekre és az azokkal hivatásos szolgálati jogviszonyban állókra terjed ki, vagyis a személyi hatály nem terjed ki a munkaviszonyban, közalkalmazotti, köztisztviselői jogviszonyban állókra.
  2. Ugyancsak kifogásoltuk, hogy a bankszámla vezetési költségtérítés összegének maximuma éves szinten 4000 Ft, ami a legtöbb esetben nem fedezi a tényleges bankszámla vezetési költségeket. Utaltunk egyben arra is, hogy a 2014-es költségvetési törvényben havi maximálisan adható összegként 1000 Ft bankszámla-hozzájárulási összeg szerepel. Innen nézve is az derül ki, hogy a BM-utasításban szereplő évi 4000 Ft indokolatlanul alacsony.

Sajnos szakszervezetünk észrevételeit a Belügyminisztérium teljesen figyelmen kívül hagyta, így a 3/2014. (I. 31.) BM utasítás hatálya csak a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervekre és az azokkal hivatásos szolgálati jogviszonyban állókra terjed ki. A bankszámla-hozzájárulással kapcsolatosan is, észrevételünk megfontolásának figyelmen kívül hagyásával úgy rendelkezik, hogy a hivatásos állomány tagja az illetményének fizetési számlára történő átutalása esetén évi bruttó 4000 forint összegű bankszámla-hozzájárulásra jogosult. A bankszámla-hozzájárulás utólag kerül elszámolásra, legkésőbb 2014. novemberig köteles a  munkáltató kifizetni.

A fenti véleményezéssel párhuzamosan Szakszervezetünk a Belügymisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 2/2013. (V. 28.) BM KÁT utasítás módosításáról szóló tervezet módosítását is véleményezte, ugyancsak kifogásolva az évi 4000 Ft összegű bankszámla-hozzájárulás mértékét, illetve azt, hogy a tervezet szerint a bankszámla-hozzájárulásra csak a Minisztérium munkatársai lennének jogosultak.

A BM KÁT utasítás módosításának másik pontja a szemüvegkészítéssel kapcsolatos költségek megtérítését maximalizálta, az illetményalap 150%-ának megfelelő összegben. A 2/2013. (V. 28.) BM KÁT utasítás módosítása még nem lépett hatályba, ezért van még esélye annak, hogy észrevételeink meghallgatásra találnak.

TMRSZ

Innen letölthető a: 3/2014. (I. 31.) BM–utasítás