Tanulmányi szerződések foglyai

Tanulmányi szerződések foglyai

Somogy megye kontra IRK hallgatók

 

Somogy megyében az iskolarendszeren kívüli (IRK-s) hallgatók a többször módosított Tanulmányi szerződésük „foglyai” lettek, ráadásul a problémáik miatt úgy érzik, hogy hátrányos megkülönböztetésnek vannak kitéve, és többen gondolkodnak a leszerelésen is.

–          Áthelyezésüket NEM kérhetik a tanulmányi szerződés miatt, de az oktatás helyszínére történő szállításukat a megye nem teljesítette.

–          Áthelyezési kérelmeiket elfektették

–          Szolgálati panaszaikat nem bírálják el

–          Szolgálataik nem kerülnek felvezetésre

 

92433_cSomogy megye vizsgálatot indított a felvetődött problémák miatt és a következőket állapították meg:

A 2012 március 1-jei hatállyal próbaidős állományba felszereltek háromoldalú felnőttképzési szerződés alapján 6 hónapos képzésben vettek részt a Körmendi Rendészeti Szakközépiskolában, így Őr-járőrtárs végzettséggel rész-szakképesítést szereztek. A határrendész végzettség megszerzéséhez a további modulok elvégzéséhez szükséges tanulmányaikhoz 2012. decemberétől új felnőttképzési szerződés aláírására került sor. Mindkét szerződésben vállalták a munkáltatónál kizárólag határrendész szakterületen végzett szolgálati feladatok ellátását.

A Rendészeti Szakközépiskolában folyó tanulmányi összevonásokra, valamint a Csopakon zajlott csapatszolgálati felkészítésre a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság a költséghatékonyság figyelembe vétele mellett biztosított buszokkal történő központi utazást a képzésre vezényelt állománynak. Műszaki meghibásodás okán 2013. év végén, valamint a 2014. januári záróvizsgákra tömegközlekedési eszközzel való utazást, kiküldetési rendelvényen történő jegy elszámolását biztosította az IRK HŐR képzésben résztvevő állománya számára.

Az áthelyezési kérelmekkel kapcsolatban a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság felvette a kapcsolatot a Barcsi és a Nagyatádi Rendőrkapitányság vezetőivel, akik azt a tájékoztatást adták, hogy “elfekvő” áthelyezési kérelem egyik szervnél sem volt.

A Barcsi Rendőrkapitányságon 4 fő adott be áthelyezési kérelmet 2012. márciusa óta, a leghosszabb ügyintézési idő 45 nap volt, a Nagyatádi Rendőrkapitányságon 2 fő nyújtott be áthelyezési kérelmet, az ügyintézési határidő itt is törvényes volt. Az érintettek a tanulmányi szerződésük áttanulmányozásával és aláírásával tudomásul vették, hogy három évig határszakaszon látják el szolgálati kötelmeiket.

Szolgálati panaszt 3 fő nyújtott be, akiknek próbaidő alatt azonnali hatállyal, indokolás nélkül megszűnt a szolgálati viszonya. A késedelmes válaszadást egy belső ellenőrzést követően a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálata végrehajtotta és a panaszelbírálás megtörtént. Az ügyintézővel szemben fegyelmi eljárás lefolytatásra került sor, a szolgálati viszonyának megszüntetése – fegyelmi fenyítésként – folyamatban van.

A 2012. március 1-jei hatállyal megállapított illetményeik összegét 2012. május 18-án – visszamenőlegesen 2012. március 1-jei hatállyal – módosításra kerültek és egy magasabb összegű illetményt állapítottak meg részükre.

TMRSZ