Ezért húzódnak az áthelyezési eljárások

Ezért húzódnak az áthelyezési eljárások….

 áthelyezés

Az országos rendőrfőkapitány 2012. december 20-ával jóváhagyta a Rendőrség központi létszám és bérgazdálkodásával összefüggő gazdasági, valamint az egységes rendőrségi erőforrás és státuszgazdálkodás humánigazgatási feladatainak végrehajtásáról szóló Intézkedési Tervet, ami minden költségvetési szervre, így a rendészeti szakközépiskolára is kiterjed és a benne foglaltakat 2013. január 01-től kell alkalmazni.

Ennek alapján 2013. január 01-jétől úgynevezett hóközi személyzeti intézkedésre nincs lehetőség, a hivatásos szolgálati, közalkalmazotti, közszolgálati és munkavállalói jogviszony létesítése, módosítása, illetve feladatellátással történő megbízás és kinevezés csak tárgyhó 01-jei hatállyal történhet.

TMRSZ