Igényjogosultság

Igényjogosultság

 

A 175/2007. (VI.30.) Korm. Rendelet alapján a MH Honvédkórház egészségügyi szolgáltatásaira jogosult

  • a rendvédelmi szervek személyi állománya és közeli hozzátartozója,
  • a személyi állományból nyugállományba helyezett, valamint szolgálati járandóságban részesülő és biztosított családtagja,
  • valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok állományába, illetve a rendvédelemért felelős miniszterek irányítása alatt álló oktatási intézményekbe jelentkezők a felvételi alkalmassági vizsgálat tekintetében, valamint ezen intézmények hallgatója, tanulója;

 

orvosAz igényjogosult az MH Honvédkórház ellátására való jogosultságát az ellátás igénybevételekor, sürgős ellátás esetén pedig az ellátást követően köteles igazolni, de az igényjogosultságot a Honvédkórház részéről is ellenőrizni kell a Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés rendelkezése szerint, és minden esetben a TAJ okmánnyal.

A hozzátartozói igényjogosultság fennállását tanúsító igazolást a saját jogú igényjogosult munkáltatója állítja ki.

A nyugdíjas és a szolgálati járandóságban részesülő igényjogosult családtagjának igazolása 3 évig, egyéb esetekben az igazolás egy évig érvényes.

Az igényjogosult köteles a hozzátartozói (családtagi) igényjogosultság megszűnését eredményező változást – bekövetkezésétől számított 30 napon belül – az igazolást kiállító szervnek bejelenteni.

TMRSZ