Felmentésről

A felmentésről

 

A jogviszony felmentéssel történő megszüntetésének feltételeit és módját

  • hivatásos állomány vonatkozásában az 1996. évi XLIII. törvény (Hszt.),
  • a közalkalmazottak esetén az 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt),
  • kormánytisztviselőknél a 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) szabályozza

gavel-and-paragraph-symbol_full1-270x300A jogszabályok rögzítik, hogy a munkáltató a felmentés időtartamának legalább a felére köteles a munkavégzési kötelezettség alól a dolgozót mentesíteni.

A munkavégzés alóli mentesítés idejére a dolgozó távolléti díjra jogosult.

Például egy 8 hónap felmentési időre jogosult közalkalmazottat 4 hónapra a munkáltató köteles mentesíteni a munkavégzés alól, amikor távolléti díjra jogosult, de a további 4 hónapban még jogviszonyban áll.

A jogviszony a felmentési idő utolsó napján szűnik meg.

A hivatásos állomány tagja írásbeli kérelme alapján a munkáltatóval rövidebb felmentési időben is megállapodhatnak.

Közalkalmazottak vonatkozásában a Kjt. a felmentési idő lerövidítését nem szabályozza, a rendőrség foglalkoztatási gyakorlata alapján, a közalkalmazott írásbeli kérelmének tartalmára tekintettel a felmentési idő lerövidítését is megállapítható.

Munkajogi követelmény azonban, hogy a munkáltató egyoldalúan nem rövidítheti le a felmentési időt.

Kérdéseitek esetén keressétek a szakszervezetünket!

TMRSZ