Mobiltelefon használat – Nem

Nemleges a válasz a BM-ből a szolgálatban történő magántulajdonú mobiltelefon használatra!

4583_APLI_00848_Mobiltelefon_hasznalata_tilosSzakszervezetünk jogszabály-módosításra irányuló kezdeményezéssel fordult a BM felé, mivel a hozzánk érkezett panaszok és megkeresések, tájékoztatások összegzését követően arra az álláspontra jutottunk, hogy a 30/2011. (IX.22.) BM rendelet 98. § (2) bekezdése indokolatlanul korlátozza a hivatásos állomány tulajdonhoz, családi kapcsolatokhoz és önrendelkezéshez való jogát, az Alaptörvénybe ütközik.

Emellett, nem utolsó sorban kollégáink szakmai önbecsülését is sérti, mert elöljáróik gyakorlatilag potenciális bűnözőkként kezelik őket.

Az előzményeket itt ( http://www.tmrsz.hu/2013/12/12/mobiltelefon-hasznalat/ ) olvashatjátok.

Javaslatunkkal összefüggésben kézhez kaptuk Zsinka András Személyügyi Főosztályvezető válaszát, azaz a tárcaálláspontot, mely szerint kezdeményezésünket nem áll módjukban támogatni.

Indoklásuk szerint a Szolgálati Szabályzatban nem lehetséges olyan módon rögzíteni az engedély megadását megalapozó élethelyzeteket, hogy az egyrészt tényleges garanciát nyújtson az érintett állomány számára, vagyis bizonyos élethelyzetek tekintetében kötelezővé váljon az engedély megadása, mert taxatív módon nem lehetne felsorolni a megengedhetőség esetköreit.

Úgy vélik, hogy az általunk példaként felhozott „vészhelyzetek” esetében a kollégák a megfelelő kommunikációs eszközökkel vannak ellátva, ami biztosítja az ügyeleti szolgálattal fenntartott állandó kapcsolatot, így könnyen elérhetők még akkor is, ha magáncélú eszközhasználatra nem rendelkeznek engedéllyel.

Másrészt – álláspontjuk szerint – a korlátozás egyébként sem tekinthető aránytalannak, tekintettel arra, hogy a törvényes, befolyástól mentes és zavartalan szolgálatellátáshoz fűződő érdek a rendőri működés törvényi szabályozásában kifejezetten szerepeltetett érdek.

E témakörben az ombudsmanhoz is fordultunk, ahonnan a válasz még nem érkezett meg. A válasz megérkezte után erről is tájékoztatást adunk.

TMRSZ