Megbukott tisztségviselő próbálkozása

SZIMA JUDIT, -A  BIZONYOS/MÉG NEM ISMERT/ ÉRDEKKÖRÖK SZÁMÁRA NEM KÍVÁNATOS, -LEGNAGYOBB RENDVÉDELMI SZAKSZERVEZETI VEZETŐ KIIKTATÁSÁRA ÉS A TMRSZ ELLEHETETLENÍTÉSÉ IRÁNYULÓ EX-MUNKATÁRSAK  TEVÉKENYSÉGÉRŐL   ISMÉT

A  TMRSZ VEZETÉSE ELLENI (PANCSER)PUCCS ÉS ANNAK UTÓÉLETE A 2013 VÉGI   MAGYAR IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSBAN

A kizárt tisztségviselő továbbra is kapaszkodni próbál a TMRSZ pódiumra…

avagy a színdarab nem az ő „rendezői” elképzelése szerint folytatódott.

bohóc

Tájékoztatjuk a TMRSZ tagságát, hogy a mai napon (december 16.) a Szekszárdi Járásbíróság elutasította B.Zoltán volt TMRSZ tisztségviselőnek a TMRSZ főtitkára ellen tett büntetőfeljelentését, amely szerint becsületsértő és rágalmazó volt a 2012. júliusában a TMRSZ honlapjára kitett főtitkári tájékoztató tartalma és az anonimizált módon a méltatlansági eljárás elrendeléséről szóló határozat közzététele.

http://www.tmrsz.hu/2012/07/20/fotitkari-tajekoztato/

B. Zoltán és cimborái időközben a TMRSZ-ből kizárásra kerültek.

A feljelentésben a feljelentő  azt sérelmezte, hogy a TMRSZ tagságának tájékoztatása során a főtitkár rámutatott azokra a B. Zoltán nevével is fémjelzett ténykedésekre, amelynek célja a TMRSZ szellemiségének és főtitkárának elárulásával, a megfogalmazott hazug rágalmakkal és félinformációk csúsztatásával a TMRSZ főtitkárának az ellehetetlenítése és a szervezet vezetésének az átvétele volt.

A (pancser)puccs akkor abban a pillanatban dugába dőlt, ahogy a bíróság megszüntette a főtitkár előzetes letartóztatását és ez által az operatív irányítást és a főtitkári hatásköröket újra a megválasztott főtitkár gyakorolhatta.

B.Zoltán és cimborái kényes ízlését azonban már sértette az, hogy ténykedésükről a főtitkár soron kívül olyan tájékoztatást adott a tagságnak a TMRSZ honlapján, amely nem nélkülözte a konklúziókat és a személyes véleményt sem. Ennek mértéke azonban a bíróság megállapítása szerint nem lépte túl a vélemény nyilvánítás törvényes kereteit.

Csak egy adalék B. Zoltán jogászi rátermettségére: B. Zoltán általa készített „vádiratával” kapcsolatban megjegyzendő, hogy mulatságos az a tény, amelyben a büntetőjog eszközeivel kíván elégtételt kapni vélt sérelmeiért, annak tükrében, hogy a vele szemben elrendelt méltatlansági eljárás tárgyalásán meg sem jelent személyesen. Ezt követően pedig nem élt azzal a jogorvoslati lehetőséggel sem, hogy a kizárás jogszerűségét bíróság előtt támadja meg. Ehelyett feljelentette a főtitkárt, és ott próbált meg jogi érveket hangoztatni, mondván a kizárása nem volt jogszerű. Tette ezt annak reményében, hogy szerinte a TMRSZ főtitkára az ő ellehetetlenítését és lejáratását kívánta ezzel elérni. Görcsös igyekezete ezúttal sem hozta a várt eredményt.

Az ember az egészet tapasztalva óhatatlanul egy olyan komikus jelenetet lát maga előtt, amikor egy a vidéket járó, egykor szebb napokat megélt haknizó színész, kissé módosult tudatállapotban rossz jelmezt ölt magára, rossz színpadra áll ki, és még a szöveget sem tudja. Ráadásul fülsértően hamisan óbégatva személyét tekintve mulatságos jelmezben jelenik meg (piros orral, kicsit nagy rajta a zakó és a cipő is túlméretes). Az ilyen alak fellépésének „sikere” nem lehet kétséges. Ennek ellenére ő csodálkozik a legjobban, hogy a reflektorok nem őt mutatják, a nézők kifütyülik, a rendező kivezetteti és egyszerre csak az utcán találja magát.

Amikor van kivel, van mivel, van hol, de alkalmatlan eszközzel, nem megfelelő helyen, nevetséges méretekkel megáldva, amit tovább fokoz a kiabáló szakmai felkészületlenség, ezek fényében bizonygatja magáról a művész úr, hogy ő milyen tálentum, annak bizony inkább a cirkuszban van a helye. Ha javasolhatjuk a fellépés sorrendjét, akkor a kíntornászok fellépése után és a majomparádé előtt összekötő kapocsként.

A fenti képzet csak a fantázia szüleménye, amelyet a tájékoztató apropója ihletett, és elnézést ha esetleg nem idevalónak gondolja a kedves olvasó.

 Visszatérve a tényszerű tájékoztatásra: a bíróság I. fokú döntése még nem jogerős, mert B.Zoltán 3 napi gondolkodást kért arra, hogy élni kíván-e jogorvoslati (fellebbezési) jogával. A feljelentett és újból meghurcoltatásra szánt TMRSZ főtitkár természetesen elfogadta a bíróság bölcs döntését.

Az írásba foglalt ítéletet szándékaink szerint tájékoztatás céljából megjelentetjük, addig is, akit érdekelnek az előzmények, azok az alábbi linkeken elolvashatják a mai ítélet alapjául szolgáló előzményeket, amelyben a sunnyogó pancserek összes jogsértő ténykedése összefoglalásra került.

Apropó. Még egy kis fantáziálás: természetesen ha a cirkuszos fantáziálás újabb képzelete fogalmazódik meg bennünk, akkor az esetleges újabb művészi produkció rekeszizmot próbára tevő kivetítésére egy másik írásunkban ismételten sort fogunk keríteni.

A tájékoztató és a képzelődés között bármilyen átfedést, összefüggést látni merő véletlenség. Azoknak egymáshoz tényleg csak annyi köze van, hogy az emberben óhatatlanul egy ilyen képzet alakult ki, megtapasztalva az élet mindennapjainak időnként derűssé váló perceit..

http://www.tmrsz.hu/2012/09/24/fotitkari-tajekoztato-3/

http://www.tmrsz.hu/2013/07/02/kirivoan-sulyos-torvenyserto-eljaras-vii/

http://www.tmrsz.hu/2013/12/10/mult-es-jelen/

http://www.tmrsz.hu/2013/12/10/kinek-a-torvenye-i/

Az egész machinációs tevékenység történéseiről folyamatos tájékoztatást adunk, mintegy sajátos kórrajzként avagy korrajzként. A mai magyar valóság kórrajzaként és korrajzaként szolgálóan is.

Folytatás köv.……………………………………….