Ruházatra visszatartott összegről

Ruházatra visszatartott összeg pénzbeli kifizetéséről

 

R. poloTekintettel arra, hogy a ruhapénzzel kapcsolatos tájékoztatásunkat követően rengetegen jeleztek vissza különböző problémákkal kapcsolatban, megkerestük az ORFK illetékesét, hogy válaszokat kapjunk a felmerült kérdésekre.

http://www.tmrsz.hu/2013/11/20/ruhazati-utanpotlasi-ellatmany-kifizetese/

Az Országos Rendőr-főkapitányság Gazdasági Főigazgatósága vezetőjének, Kovács István r.ezredesnek a tájékoztatása alapján reméljük nem marad megválaszolatlan kérdés. Amennyiben mégis, vagy a probléma megoldásában segítséget kértek tőlünk, vegyétek fel velünk a kapcsolatot a már ismert elérhetőségek valamelyikén.

Ahogy ti is tudjátok, a ruházati utánpótlási ellátmány felhasználási rendjét – beleértve a természetbeni ellátásban szereplő termékeket is – a belügyminiszter évente rendeletben szabályozza.

Az idei ruhapénz 50%-a pénzben került kifizetésre – ez májusban megtörtént, amikor is 48.313 Ft-ot utalt át a munkáltató az állomány tagjainak.

A fennmaradó 50% terhére az állomány 2013. december 31-ig természetbeni ellátásban részesül. A cikkösszetételt és az ellátásban nem részesülők körét a 9/2013. (III.29.) BM rendelet tartalmazza.

A közrendvédelmi és határrendészeti feladatokat ellátó egyenruhás állomány (kivéve a Készenléti Rendőrség állománya), valamint a közlekedésrendészeti feladatokat ellátó egyenruhás állomány a természetben biztosított termékekből idén túlellátásban részesült.

A vegyes, a polgári ruhanormába sorolt igényjogosultak és a tábornokok (kivéve a Készenléti Rendőrség állománya) részére a természetben biztosított termékek összege nem érte el a visszatartott összeget, ezért a Belügyminiszter engedélyezte a fel nem használt rész kifizetését.

Vagyis a

–          vegyes ruhás állomány részére 29.420 Ft

–          a polgári ruhanormás, valamint a tábornokok résére 38.194 Ft kifizetése történt meg

a korábbi 48.313 Ft kifizetésén túl.

A Készenléti Rendőrség állománya részére (mivel a természetbeni ellátás csak részben volt teljesíthető) a fel nem használt összeg kifizetését a Belügyminiszter szintén engedélyezte, ennek megfelelően

  • az egyenruhás állomány 1.086 Ft-ra,
  • a vegyes-, polgári ruhás és a tábornoki állomány 4.119 Ft-ra jogosult.

 

A kifizetésekre a rendőri szervek megtették a szükséges intézkedéseket, az utalás 2013. november 15-ig meg kellett történjen.

Az ORFK tájékoztatása alapján azonban előfordulhatott, hogy a banki nyitva tartás miatt csak november 18-án érkeztek meg a pénzek a bankszámlákra.

Ezen kívül két rendőri szerv jelezte, hogy technikai okok miatt csak 2-3 nap késéssel utalták az összegeket, de erről az érintett állományt tájékoztatták.

Lehettek problémák áthelyezés esetén is, amikor a küldő és fogadó szerv között a dokumentáció továbbítása eredményezett csúszást (a szükséges papírok már továbbításra kerültek, de még nem érkeztek meg a fogadó szervhez)

Ezek a fennakadások azonban minden esetben egyedileg kezelendőek, ezért csak konkrétumok ismeretében lehet orvosolni azokat. Ha valakinek a mai napig nem érkezett meg az utalás, mindenképpen jelezze a munkáltatója felé, és ha ezt követően sem történik intézkedés, keressetek fel minket a megoldás érdekében.

A csökkentett alapellátási normában részesült kollégák – vagyis azok, akik a rendészeti szakközépiskolás tanulói jogviszony létesítésétől számított egy éven belül hivatásos jogviszonyba kerülnek kinevezésre – a tanulói jogviszony létesítését követő 13. hónaptól kapnak ruházati utánpótlási ellátmányt, amiből az elhasználódott egyenruházatot pótolhatják.

TMRSZ