Múlt és jelen

Mi történt, és mi történik  a TMRSZ háza táján- amikor a várakozás időszakát éljük?

jogMint ismeretes egy nem létező eljárásban joghatás kifejtésére alkalmatlan határozatok sorozata okán a mai napig eljárás alatt vannak a TMRSZ funkcionáriusai: Szima Judit főtitkár és volt tisztségviselő társai, munkatársai.

Hogy ennek az eljárásnak mi lesz a végkifejlete, egy jogállamban azt mondjuk, hogy csakis az igazság napfényre kerülése, derülése és az igazi bűnösök felszínre juttatása és megbűnhődése.

Na, de nézzük kronológiában: Szima Judit főtitkárt, akit szakszervezeti tevékenysége okán folyamatosan büntetőeljárásoknak vetettek alá, még a jogellenes fogva tartása alatt is nyomozás volt ellene  L.L. feljelentésének köszönhetően személyes adattal  visszaélés és más bűncselekmény miatt, melyet 2012. 02.03-án a Szekszárdi Városi Ügyészség bűncselekmény hiányában megszüntetetett.

I.

Az ügy háttere, hogy L. L. feljelentése szerint a TMRSZ honlapján megjelent cikk, melyben egy bírósági ítéletet ismertetett a TMRSZ, miszerint a bírósági kóros elmeállapotra való hivatkozással szüntetett meg egy ügyet, melyet L. L. a TMRSZ sérelmére követett el.

A bíróság azt elírás folytán büntethetőséget kizáró okra változtatta meg azt a későbbiek folyamán.

Tehát egy bírósági ítéletben foglaltak elírása folytán honlapra került ismertetése okán a főtitkárt jelentette fel, aki ellen közel 6 hónapig eljárás volt és ezen eljárás is „megalapozta” az előzetesben való tartását, aztán pedig hiába szüntették meg bűncselekmény hiányában az ügyet, előzetes letartóztatása továbbra is fennállott.

II.

Ezen ügy folyományaként magánvádas eljárás is indult a bűncselekmény lezárását követően, majd 2012.04.23-án L.L. arról értesítette a bíróságot valótlanságot állítva, hogy az általa sérelmezett írás a honlapon már nem olvasható, ezért azt bocsánatkérésként elfogadja, egyébként pedig azt is figyelembe vette, hogy a feljelentett személy folyamatos elfoglaltságát, mármint hogy börtönben van nem szeretné megzavarni az őt ért viszonylag csekély sérelem miatt és a büntetés-végrehajtási intézetből történő kihozatala is magas költségekkel járna. Továbbá a www.tmrsz.hu oldalt senki sem olvassa a köreiből, az nem mérvadó, ezért okafogyottá vált az eljárás visszavonja a magánindítványát, kéri az ügy megszüntetését.

L.L. 2011.11.15-én leszerelt, de 2012.02.24-i tárgyaláson a BKKB-n titoktartásra és a Kaposvári Nyomozó Ügyészségre hivatkozik. Természetesen már az általa generált eljárásban semmire sem emlékszik és mindent tagad.

Előzmények bővebben: http://www.tmrsz.hu/2013/07/02/kirivoan-sulyos-torvenyserto-eljaras-vii/

III.

Szima Judit főtitkár a börtönben van, amikor a regnáló vezetés azt kéri az ügyészségtől, hogy védje meg őket Szima Judit főtitkártól.

Időközben 2012.07.12-én a börtönből kiengedik a főtitkárt, az ügyészség vizsgálata pedig megállapítja, hogy a regnáló vezetés törvénytelenségeket követett el, és kéri a főtitkárt a törvényesség helyreállítására, illetve kéri álláspontját is. A főtitkár által előadottakat az ügyészség maradéktalanul elfogadta, ami azt jelentette, hogy teljes törvénytelenség övezte a munkájukat, melyért elsődleges felelős volt az Alapszabály szerint az elnök. A főtitkár Alapszabály felhatalmazása alapján a törvényesség helyreállítása érdekében felfüggesztette az elnököt, a megbízott főtitkárokat, majd a Küldöttértekezlet méltatlanság miatt kizárta őket. Az elnök háttérembere pedig a főtitkár kijövetele után a honlap accondjait nem volt hajlandó kiadni, nem hajtotta végre a főtitkár által kiadottakat, a honlapot egyfajta szennylapként való felhasználásra kívánták alkalmazni, melyet sikerült meggátolni.

Ezen személyt Ö.A. a TMRSZ Kongresszusa 2012.12.09-i ülésén méltatlanság miatt kizárta. Ö.A. is a folyamatban lévő eljárásban folyamatos  szoros kapcsolatot ápolt a Kaposvári Nyomozó Ügyészséggel , annak vezetőjével, átirata tartalma szerint, majd tiltott módon megszerezve a szakszervezeti előterjesztéseket 2012.11.19-én megküldte az ügyészségnek azon sápítozva átiratába, hogy most mi lesz, mert biztos, hogy a főtitkárt újraválasztják.

Idézet Ö.A-tól, aki névtelenséget kért „A fent -felsorolt dokumentumokat azért küldöm meg, mert úgy gondolom, szorosan kapcsolódik a Szima Judit már bírósági szakba váddal megküldött ügyéhez, valamint a jelenleg a Szekszárdi Városi Ügyészségen folyamatban lévő nyomozáshoz. „

Tudniillik alig szabadult ki a  főtitkár, ellene az egyik névtelen feljelentő Ö.A. volt. Természetesen ottani feljelentéséhez is névtelenséget kérve, jellemét mutatva, mely ügy az óta már bűncselekmény hiányában lezárult. Az ügy pikantériája, hogy Ö.A., mint vezetőségi tag minden döntést megszavazott.

IV.

Főtitkár kijövetele után az akkor felfüggesztett elnök, később szintén méltatlanság miatt kizárt B.Z. a facebookon létrehozott blogban  Ö.A. egyetemben gyalázkodásokba kezdtek- ismert módszerekkel– melyek megint nem nyertek teret bármennyire is áskálódtak. B.Z. is a tettek mezejére lépett és 2012. augusztusában feljelentette a főtitkárt. Ez nem volt elég, mert irányított támadásaikat a főtitkár ellen 2012 októberére összpontosítják, számos feljelentést megtéve a méltatlanság miatt kizártak.

V.

A számtalan feljelentgetéseikre 2013. 02.26-án 5 büntetőügyben-természetesen a jelen büntetőügy kellős közepén szintén házkutatást tartanak a TMRSZ irodán. Mindezen ügyeket mára már bűncselekmény hiányában megszüntették, de arra mindenesetre jók voltak, hogy a főtitkárt tovább vegzálják, folyamatos nyomás alatt tartsák, munkájában akadályozni igyekezzenek.

 VI.

Aztán látva, hogy a főtitkár tovább küzd és eredményesen képviseli a munkavállalókat, a TMRSZ újra végzi a dolgát eredményesen és a főtitkár semmiféle provokációnak nem ad teret, akkor más módszerekhez nyúltak, többek között e-mailben fenyegették meg, ami egy beteg elme játszadozására vall, és még sorolhatnánk…

Mostanság így áll a helyzet a letűnt szakszervezeti korszak letűnt szereplőit illetően. Akik minden létező módon támadják , támadnák azt a főtitkárt és vezetést, akik kitartóan vállalásukhoz, abban a töretlen hitben és meggyőződésben végzik a teendőiket, várva az eljárások lefolyását, hogy  Magyarország jogállam, és ha a demokratikus intézményrendszer  számos működési zavarral tevékenykedik, küszködik is, csak-csak KIDERÜL A VALÓSÁG, AZ A SZOMORÚ IGAZSÁG, AMELY mozgatórugója az egész szégyenletes, TMRSZ ellen kitervelt pankrációnak.

De tényfeltárásunkat a jelzett körben folytatjuk és megismertetjük azon eseménysorral, amely a médiák által is rögzített, dokumentált és arcpirítóan mellbevágó tényekkel szembesítheti a 2013-ban az abból tájékozódókat.

 

Folytatjuk………………………