Közalkalmazottak fizetési fokozatának emelése

ORFK szerint erre nincs lehetőség, a TMRSZ álláspontja szerint van lehetőség

 Javaslat Kollektív Szerződés tartalmára

Közalkalmazotti állomány számára a 15-16. és 17. fizetési fokozatok rögzítése, valamint százalékos fizetési előmenetel biztosítása érdekében az ORFK válasza

 

penzszoras080710bigA közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 13. §-a szerint a kollektív szerződés a Kjt., illetve az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletek előírásaitól csak akkor térhet el, ha erre a jogszabályok felhatalmazást adnak. A Kjt. 2. §-ának (2) bekezdése értelmében a kollektív szerződés nem lehet jogszabállyal ellentétes, és az a rendelkezés, amely e tilalomba ütközik, semmis.

A Kjt. 62. §-a alapján a fizetési osztályok fizetési fokozatokra tagozódnak, minden fizetési osztály tizennégy fizetési fokozatot tartalmaz. A fizetési osztályok első fizetési fokozatához tartozó illetmény garantált összegét, valamint az egyes fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámokat – a Kjt. 66. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján – jelenleg a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 7. számú melléklete állapítja meg.

A Kjt. a közalkalmazottak előmeneteli- és illetményrendszerének néhány rendelkezése tekintetében felhatalmazást ad a kollektív szerződésben való eltérő szabályozásra, azonban a fizetési fokozatok számának a törvényben foglaltaktól eltérő megállapítására nem ad lehetőséget. Bár a munka törvénykönyvéről szóló, a közalkalmazottakra is irányadó 2012. évi I. törvény (Mt.) 165. §-ának (2) bekezdése a munka díjazása körében lehetővé teszi a kollektív szerződésben való eltérő, a munkavállaló javára szolgáló szabályozást, a 165. § közalkalmazotti jogviszonyban való alkalmazhatóságát a Kjt. 80. §-ának (1) bekezdése kifejezetten kizárja. Mindezek alapján a további három fizetési fokozat kollektív szerződésben történő megállapítására jogi szempontból nincs lehetőség az ORFK álláspontja szerint.

A TMRSZ álláspontja az, hogy Kollektív Szerződésben a dolgozó javára pozitívan eltérhet a munkáltató, így a fizetési fokozatok emelésére is van lehetőség.

TMRSZ