Metrósok 1,2-es szorzója

Munkaidő túlnyomó részének földfelszín alatt töltött időre 1,2-es szorzó jár

 

01b381c3_a802_4e27_a3d5_b86e239900a8.jpgKedvezően zárult a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon a tagunk szolgálati idő kedvezményes számítása tárgyában indított pere.

Tagunk 1996 szeptemberétől 2003. augusztusáig a BRFK Közrendvédelmi Főosztály Metro Rendőrségi Osztályán teljesítette a szolgálatát, majd átszervezés keretében a BRFK Közbiztonsági Szervekhez került.

A tagunk a szolgálati idejének kedvezményes számítása iránt szolgálati panaszt terjesztett elő, melyben kérte a Hszt. 329.§ (1) bekezdés c) pontja alapján 1997. november 20. és 2000. május 31., valamint 2002. június 1. és 2005. december 31. közötti időre a szolgálatban eltöltött idejének az 1,2 – szeres szorzó alkalmazásával történő számítását.

A szolgálati panaszát a BRFK, majd az ORFK is elutasította.

A szolgálati panasz elutasítását követően a TMRSZ keresettel fordult a Bírósághoz, melyben kérte a tagunk igényének megállapítását.

A kereset indokolásaként előadásra került, hogy a felperes a teljes szolgálati ideje alatt a föld felszíne alatt dolgozott, aluljárókban és a metrószinten.  A felperes által végzett munka fokozott igénybevétellel történik, amely a szolgálatteljesítésnek az idejét 50% – al meghaladja.

A BRFK kérte a kereset elutasítását. Ellenkérelmében vitássá tette a felperes szolgálati helyének jellegét.

A bíróság a lefolytatott bizonyítás után az ítéletében megállapította, hogy a felperes kérelme megalapozott.

Az ítéletének indokolásában kifejtette, hogy a felperes minden kétséget kizáróan – tanúvallomások, valamint egyéb bizonyítékok alapján – bizonyította, hogy a perbeli időszakban a munkaideje túlnyomó részét földfelszín alatt töltötte, metróállomásokon, aluljárókban, illetve mélyállomásokon. Ezek alapján megállapította, hogy a felperes szolgálatteljesítése megfelel a perbeli időszakban hatályos jogszabályi feltételeknek.

Az ítélet nem jogerős!

Kérjük azon tagjainkat, akiknek hasonló munkavégzésük okán az 1,2-es szorzót nem számolták el, keressenek bennünket.

TMRSZ