Diszkriminatív szociális bizottsági rendelet

A hivatásos és közalkalmazotti állomány részére adható kegyeleti gondoskodás szabályai

634652055057098426A rendőrkapitányság állományába tartozó, kormányzati tisztviselő jogállású alkalmazott férjének halálát követően a szociális bizottság tagjához fordult azzal a kéréssel, hogy a szociális bizottság részére temetési segélyt állapítson meg. A szociális bizottság tagja megállapította, hogy az alkalmazandó 6/2013 (III.27.) BM rendelet nem tartalmazza az igényjogosultak körében a kormányzati tisztviselői jogállással rendelkezőket, ezért tájékoztatás kért szakszervezetünktől.

A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos és közalkalmazotti állománya részére adható szociális támogatásról és a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról szóló 6/2013. (III. 27.) BM rendelet 1. § c) pontja szerint igényjogosult: ca) a fegyveres szerv hivatásos állományának tagja,

cb) a fegyveres szervvel közalkalmazotti jogviszonyban álló személy,

cc) a rá vonatkozó mértékben a nyugállományba helyezett személy, valamint

cd) a rá vonatkozó mértékben a személyi állomány tagjainak a Hszt-ben meghatározott közeli hozzátartozója.

A rendelet szerint 1. § f) pontja szerint személyi állományba tartozónak minősül:

fa) a fegyveres szerv hivatásos állományának tagja, valamint

fb) a fegyveres szervvel közalkalmazotti jogviszonyban álló személy;

A személyi állomány tagja közeli hozzátartozója halála esetén, rászorultság alapján temetési segélyben részesíthető, feltéve, hogy nem részesült a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti temetési segélyben. Temetési segélyben részesíthető a személyi állomány elhunyt tagjának, illetve igényjogosult hozzátartozójának házastársa, élettársa, gyermeke, szülője, ezek hiányában más hozzátartozója is, ha a temetéssel járó kiadások elsődlegesen rá hárulnak és az elhunyt e rendelet szerint nem került minősítésre.

Mivel a rendelet 1. § c) és f) pontja nem foglalja magában a kormányzati tisztviselői jogállással rendelkezőket, szakszervezetünk a a rendeleti hiányosság, diszkriminatív helyzet orvoslására észrevételezéssel éltünk a Belügyminiszter felé és kértük őt a probléma orvoslására. .

A belügyminisztérium válaszában azt a tájékoztatást adta, hogy a kormánytisztviselők szociális támogatásának és kegyeleti gondoskodásának főbb szabályait a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 152. § tartalmazza, azzal, hogy a törvény a részletes szabályok megalkotását a hivatali szervezet vezetője hatáskörébe utalja, vagyis esetünkben a részletszabályok megalkotására az országos rendőrfőkapitány jogosult.

Szakszervezetünk az ORFK felé megkereséssel élt, hogy várható-e a belügyminisztérium válaszában írt, Kttv. felhatalmazásán alapuló norma kiadása. 

TMRSZ

Előzmény:

http://www.tmrsz.hu/2013/10/11/diszkriminativ-a-szocialis-bizottsagok-munkajat-szabalyozo-62013-iii-27-bm-rendelet/