Diszkriminatív a szociális bizottságok munkáját szabályozó 6/2013. (III.27.) BM rendelet?

A problémát okozó helyzet miatt észrevételt tettünk és kértük a Belügyminiszter Úr intézkedését

kep_pinter0A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos és közalkalmazotti állománya részére adható szociális támogatásról és a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról szóló 6/2013. (III.27.) BM rendelet – álláspontunk szerint – diszkriminatív helyzetet teremt azzal, hogy semmilyen formában nem foglalja magában a kormányzati tisztviselői jogállással rendelkezőket, őket egyáltalán nem is említi meg.

Mindemellett problémát is okoz, a szociális bizottságok tagjainak munkáját nehezíti, sőt tulajdonképpen ellehetetlenít(het)i, hiszen a kormányzati tisztviselői jogállású dolgozók által benyújtott kérelmeket nem tudják elbírálni, rájuk vonatkozóan nem tudnak egyértelműen állást foglalni. Mindez azért, mert az említett BM rendeletben nincs szabályozás.

Természetesen nem megkérdőjelezhető, hogy jár-e a segély joghézag esetén, azonban véleményünk szerint nem lehetséges és nem is elfogadható, hogy ilyen diszkriminatív és bizonytalan helyzetet teremtsen egy rendeleti hiányosság, ezért észrevételezéssel éltünk a Belügyminiszter felé és kértük őt a probléma orvoslására.

Amint tájékoztatást kapunk az általuk tett intézkedésekről, a honlapunkon közzé tesszük.

TMRSZ