Újabb siker különleges bevetési pótlék ügyben

Újabb siker különleges bevetési pótlék ügyben

a Szabolcs Szatmár Bereg megyei Rendőr-főkapitányság kúriai ítéletre tekintettel kifizeti tagjainknak a 2008. január 1-től 2009. június 30-ig terjedő időszakra járó különleges bevetési pótlékot, annak kamataival

 

rendoraed_0529Honlapunk látogatói előtt is ismeretes a Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság precedens értékű eljárása, amelynek során a Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság a másodfokú határozatát a per első tárgyalásán vonta vissza, és elismerte tagunk jogos igényét a különleges bevetési pótlékra.

http://www.tmrsz.hu/2013/08/06/ujabb-tmrsz-siker-egyezseg-kulonleges-bevetesi-potlekban/

Most hasonló történt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitánysággal különleges bevetési pótlék miatt munkaügyi jogvitában álló tagjaink esetében. Még a 2012-es év folyamán Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei tagjaink különleges bevetési pótlék megfizetése iránti keresetét mind az első fokon eljáró Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, mind a Nyíregyházi Törvényszék elutasította. A TMRSZ tagjaink képviseletében felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Kúriához.

A Kúria döntése még várat magára, azonban az alperes Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság, a Kúria egy 2013. márciusában meghozott felülvizsgálati döntése alapján úgy ítélte meg, hogy elébe megy a várható újabb kúriai elmarasztalásnak és elfogadja a TMRSZ-nek a tagjaink nevében előterjesztett egyezségi ajánlatát. Az egyezség alapján a Megyei Rendőr-kapitányság 30 napon belül megfizeti tagunknak a perben érvényesített, 2008. január 1-től 2009. június 30-ig terjedő időszakra vonatkozó különleges bevetési pótlékot annak kamataival.

A korábbi kúriai ítélet (fellelhető Mfv.II.10.374/2012/4.számon a www.birosag.hu oldal anonim határozatok tárában) érvelésének lényege az volt, hogy a korábbi jogszabályi szabályozás alapján a megyei rendőr-főkapitányságok tekintetében önmagában a bevetési alosztályban (vagy akció alosztály állományában) betöltött beosztásokhoz kötődik a különleges bevetési pótlékra való jogosultság, és az nem volt releváns, hogy az adott hivatásos szolgálatot ellátó rendőr munkaköri leírása, igazgatóság ügyrendje és alosztály feladatai alapján ténylegesen milyen feladatot látott el.

Újabb jogkövető magatartás, hogy egy Kúriai döntés hatására a munkáltató elismeri, hibázott és peren kívül megegyezik a munkavállalóival. Szabolcs Szatmár Bereg megyében betartják a jogszabályokat. Köszönet érte.

TMRSZ