Illetmény nélküli szabadság esetén nem jár étkezési utalvány

Kúria ítélete értelmében nem jár étkezési hozzájárulás az illetmény nélküli szabadságon töltött időtartamra!

95025A Kúria álláspontja, hogy valamennyi munkajogi tartalmú jogszabály által szabályozott jogviszonyban a fizetés nélküli szabadság lényege az, hogy annak idejére a munkavállaló mentesül a munkavégzési (szolgálatteljesítési) kötelezettség alól, a munkáltató pedig erre az időre nem köteles munkabért, valamint a munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokat fizetni és biztosítani.

Az étkezési hozzájárulás juttatásának céljából következik, hogy az illetmény nélküli szabadság idejére nem jár. Az étkezési utalvány ugyanis álláspontja szerint a tényleges munkavégzéshez kötött természetbeni juttatás, amely a munkavégzés hiányában a munkavállalót nem illeti meg. Figyelemmel a Legfelsőbb Bíróság Mfv.II.11.133/2010/4. számú ítéletében foglaltakra is, nem indokolt a hivatásos állományúak pozitív diszkriminációja, mivel az étkezési hozzájárulás a jogviszonytól függetlenül a munkavégzéshez kapcsolódik.

A Hszt. 114. § (2) bekezdése szerint a hivatásos állomány tagja kedvezményes étkezésre, vagy étkezési hozzájárulásra jogosult.

A Kúria döntése alapján e juttatásra a hivatalos állomány tagjának a törvény rendelkezése szerint jóllehet alanyi jogosultsága van, ugyanakkor valamennyi juttatás megítélésekor annak rendeltetéséből kell kiindulni. Nem hagyható értékelés nélkül, hogy a munkavállaló meghatározott időszakban illetmény nélküli szabadságon volt, részéről a szolgálat teljesítésére, tényleges munkavégzésre nem került sor. Önmagában az, hogy egy juttatás alanyi jogon jár a hivatásos állomány tagjának, még nem jelenti azt, hogy annak folyósításához elegendő a hivatásos szolgálati viszony fennállása.

A Hszt. 99. § (1) bekezdése szerint a hivatásos állomány tagja illetményre is alanyi jogon jogosult, hiszen önmagában a jogszabályi rendelkezés csak a hivatásos szolgálati viszony fennállását követeli meg ehhez. Ennek ellenére az illetmény nélküli szabadság időtartamára nyilvánvalóan nem jár illetmény a hivatásos állomány tagja részére. Ennek megfelelően az étkezési hozzájárulásra jogosultsághoz nem elegendő a szolgálati viszony fennállása, hanem a juttatás folyósítása tényleges munkavégzéshez kapcsolódik.

Figyelemmel a Kúria Mfv.II.10.699/2012/3. számú ítéletében foglaltakra a törvény az étkezési hozzájárulást a kedvezményes étkezés alternatívájaként nevesíti. Ebből következően és más jogviszonyokra vonatkozó azonos tárgyú jogszabályok értelmében is rendeltetése szerint kifejezetten a munkavégzéshez kapcsolódó juttatásnak minősül. Illetmény nélküli szabadság idejére nemcsak illetmény, hanem más juttatás sem jár a munkáltatótól, kivéve, ha erre jogszabály, vagy belső rendelkezés kötelezi.

Mindezt nem érinti, ha a munkáltató saját elhatározásából korábban biztosította a juttatást.

Fentiekre tekintettel a Kúria ítélete értelmében nem jár étkezési hozzájárulás az illetmény nélküli szabadságon töltött időtartamra.

 

TMRSZ