Tájékoztató

tmrsz logo
A TMRSZ a 2012.12.09-én tartott Kongresszuson hozott határozat alapján tájékoztatást adott a  TMRSZ tagsági viszonyról, a függő tagsági viszonyról is.
A félreértések elkerülése végett felhívjuk a figyelmet arra, hogy ezen tájékoztatásunk okafogyottá vált, mivel a Szekszárdi Törvényszék nem fogadta el kongresszusunknak ezt a  döntését ,  és végzésében rendkívüli kongresszus összehívását írta elő, melynek még akkor eleget tettünk elfogadva a bíróság álláspontját   –  hogy függő tagi státus nincs, illetve a törvény erejénél fogva szakszervezeti tagsági viszonya automatikusan nem szűnik meg tagdíj nem fizetés miatt –  , s még akkor döntött a kongresszus az Alapszabály módosításáról e tekintetben is, melyet már akkor közzétettünk.
Elvi éllel szögezte le a Szekszárdi Törvényszék az alábbiakat: „A Legfelsőbb Bíróság, a Kúria de az irányadó joggyakorlat szerint a tagdíj fizetés elmaradása önmagában kizárás vagy törléshez nem vezethet, szükséges a megfelelő eljárási rend alapszabályban történő rögzítése az önkormányzatiság elve miatt valamint azért is, mert az alapszabály elősegíti a tagok jogainak és kötelességének érvényesülését, mint egyesületi alapelvet.”
Ezen ok miatt a TMRSZ alapszabályát 2013. május hó 05. napján módosította, így  azon tájékoztatása szakszervezetünknek, mely a http://www.tmrsz.hu/2013/02/28/tajekoztatas-a-tmrsz-tagsagi-viszonyairol-2/ lelhető fel teljességgel okafogyottá vált ( az 2013 óta csak archív cikként kezelendő, mivel az Alapszabály újraszabályozta a bírósági rendelkezésnek megfelelően ezt a témakört ) , a honlapunkon fellelhető Alapszabály a mérvadó, melyet a Szekszárdi Törvényszék 2013.június 15-én  jogerősített  2013.07.13-án kelt végzésében.
Hatályos Alapszabályunk itt elérhető: http://www.tmrsz.hu/alapszabaly/

TMRSZ