KÖNNYÍTETT SZOLGÁLAT 52 ÉV UTÁN 25 ÉV SZOLGÁLATI VISZONNYAL?!

KÖNNYÍTETT SZOLGÁLAT 52 ÉV UTÁN 25 ÉV SZOLGÁLATI VISZONNYAL?!

EGYELŐRE TERVEZETKÉNT

TMRSZ véleménye

rendoroknyugat_renA könnyített szolgálatot a Hszt. 70/A. §-a szabályozza. a hivatásos állomány tagjánál azt, hogyha betöltötte 52. életévét és legalább 25 év tényleges szolgálati viszonyban töltött idővel rendelkezik, kérelmére – amennyiben részére a fegyveres szervnél könnyített szolgálatban foglalkoztatottak által betölthető munkakör felajánlható – könnyített szolgálat formájában kell foglalkoztatni.

A könnyített szolgálatban foglalkoztatottak által betölthető beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről, továbbá az ezzel összefüggő egyes BM rendeletek módosításáról szóló BM rendelet és a könnyített szolgálatban foglalkoztatottak által betölthető munkakörökről és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló BM utasítástervezettel kapcsolatban aggályaink merültek fel, melyeknek hangot adva megkerestük Dr. Pintér Sándor Belügyminiszter Urat.

A rendelet- és az utasítástervezettel az a baj, hogy egyrészt túl sok beosztást, és különösen az összes vezető beosztást kizárja a könnyített szolgálat köréből, másrészt a könnyített szolgálathoz való hozzájutást – a törvénnyel összhangban ugyan – alapvetően bizonytalanná teszi azzal, hogy a könnyített beosztásba helyezést kérelmezni kell, és a tényleges lehetőség az egyedileg kijelölt könnyített beosztások számától függ.

Szakszervezetünk a munkavállalói érdekeket szem előtt tartva javaslatot tett arra, hogy egy olyan jogintézmény valósuljon meg, ami bizonyos élethelyzetekben érdemi segítséget nyújt bizonyos rétegeknek. Alapvetően hátrányosnak tartjuk, hogy az utolsó beosztás illetménye alapján számított távolléti díj jár a könnyített szolgálat teljes tartama alatt, azaz a könnyített szolgálatot vállaló az időközi illetményemelésekből rosszabb esetben 8 évig kimarad.

A tervezetek evidenciaként kezelik, hogy vezető beosztás nem tölthető be könnyített szolgálat keretében, pedig ez nem evidens. 52 éves kor felett már az emberek jelentős része vezető beosztásban van, ezért ha könnyített szolgálatot kér, egyúttal a vezető állásáról is lemond, illetve mindenki részére ez lemondást jelent az esetleges további karrierlehetőségekről. A rendőrségnek igenis szüksége van a tapasztalt állományra, mert csak így biztosított a pályakezdők tudásának szakmai megalapozása.

A könnyített szolgálat lehetősége azt ismeri el, hogy bizonyos koron túl az emberek fizikai képességei hanyatlanak, több pihenésre, kíméletre van szükségük, mint a fiataloknak. Ez vonatkozik a vezetőkre is, akik zöme ilyen körülmények között is eredményesen el tudja látni a beosztását könnyítés mellett.

Javasoltuk, hogy nem presztízs alapon kell külön könnyített szolgálati beosztásokat kijelölni, hanem csak azokat a beosztásokat kellene kizárni, amelyeknek tényleges betöltését valóban akadályozza a törvényben szereplő három könnyítés, azaz a 35 órás munkahét, a túl szolgálatra nem beoszthatóság, illetve a 6-22 óráig terjedhető napi szolgálati idő.

A jelenleg készülő tervezetben és utasításban nem a könnyített formában ellátható külön beosztásokról kellene listát állítani, hanem egy szűk listára volna szükség azokról a beosztásokról, amelyeknél fogalmilag kizárt, hogy a törvényben szereplő könnyített feltételekkel el lehessen látni. Olyan negatív lista állítására volna szükség, ami a vezető beosztásokat kategorikusan nem zárja ki, csak egyes esetekben, külön mérlegelés alapján. Ilyen formában lehetne valós, érdemi könnyítést biztosítani jelentős rétegnek.

Amennyiben a könnyített szolgálat érdekében el kell hagyni az addigi beosztást, új területre kell kerülni, és még a vezető állásról is le kell mondani, az a nagy többség számára valós megoldást nem nyújtana.

Javaslattal éltünk a tekintetben, hogy nem kérelmezni kellene egy ismeretlen, bizonytalanul rendelkezésre álló új beosztást, a jelenlegi szabályozás alapján, hanem a saját beosztás könnyített ellátását lehetne kérni. Így a munkáltató munkaszervezési feladata lenne, hogy ha a munkavállaló könnyített formában látja el a beosztását, akkor is zökkenőmentes legyen a feladatok végrehajtása.

A TMRSZ megtesz mindent annak érdekében, hogy a kívánt módosítások alapvetően átdolgozásra kerüljenek, és oly módon valósuljon meg a könnyített szolgálat, hogy az addigi beosztás könnyített ellátását tenné lehetővé főszabályként, és csak szűk körben határozna meg olyan beosztásokat, ahol ez fogalmilag nem lehetséges.

 

Bízunk a konstruktív együttműködésben továbbra is.

TMRSZ