Korrekt ORFK-i vizsgálat

ORFK tisztességes vizsgálatot tartott!

 Sorozatos határidő mulasztások Somogy megyében

 

SMRFK_1Az utóbbi időben derült ki, hogy a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság egyre több esetben a szolgálati panaszok elbírálására rendelkezésre álló törvényi határidőt elmulasztja.

Sajnálatos módon több ízben előfordult, hogy tagjaink szolgálati panaszát a törvényben meghatározott határidőt be nem tartva az illetékes jóval később terjesztette fel, mint amire a Hszt. kötelezte. Ennek következtében hónapokig nem érkezett válasz, mely a továbbiakban tarthatatlan és szakszervezetünk nem nézheti tétlenül, hogy tagjai bizonytalanságban éljék napjaikat. Ezen probléma azonnali, és hathatós megoldást igényelt.

A TMRSZ a fenti probléma miatt megkereséssel fordult Dr. Piros Attila r. dandártábornok rendőrségi főtanácsoshoz, a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság főkapitányához. Felhívta a figyelmét a sorozatos jogszabálysértésre, és mihamarabbi intézkedések megtételét sürgette.

A Somogy Megyei főkapitány úrnak írt megkereséssel szinte egyidejűleg megkerestük az Országos Rendőr-főkapitányságot, személy szerint Papp Károly r. vezérőrnagyot, rendőrségi főtanácsost, hogy szíveskedjen haladéktalanul vizsgálatot kezdeményezni a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányságon történtek miatt, valamint a szükséges további intézkedéseket megtenni szíveskedjen, mert a mulasztások azonnali jogorvoslatot igényelnek.

Megkeresésünk alapján lefolytatott ORFK-i vizsgálat is megállapította, hogy a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság eljárási határidőket sértett, több esetben a szolgálati panaszok elbírálására még egy év után sem került sor.

Ezzel a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 194. § (3) bekezdésében meghatározott, a szolgálati panasz felterjesztésére előírt határidőt nem tartották be.

Az ORFK. felhívta a Somogy megyei RFK. figyelmét arra, hogy a panaszok és kérelmek elbírálásának előkészítése során az eljárási határidők szigorú betartása szükséges, egyben arról is tájékoztatást kaptunk, hogy a felelős felelősségre vonás is megtörtént.

Bízunk benne, hogy a szakszervezet hathatós közbenjárást követően a jövőben nem fognak hasonló esetek előfordulni, amikor a törvényi előírások betartására és betartatására nem fordítanak kellő figyelmet, és reméljük a jövőben a szolgálati panaszok elbírálása minden esetben a vonatkozó normák szerint történik meg. Amennyiben mégsem így lenne, mi továbbra is kiállunk szakszervezeti tagjaink mellett és érvényesítjük jogaitokat!

Budapest, 2013. július 11.

 TMRSZ