Kirívóan súlyos törvénysértő eljárás VII.

Kirívóan súlyos törvénysértő eljárás VII.   

RKDSZ:  PONT TE…?!

                       (AMENNYIBEN A HÍR SZENT, A VÉLEMÉNY MEG SZABAD)

igazsag

RKDSZ.T.E…..RKDSZ:TÖBB JOGOM VAN ALIG 1000 FŐS TAGSÁGGAL, MINT A TMRSZ-NEK A KÖZEL 9 000 FŐJÉVEL….RKDSZ-SZÉKHELY: A RENDŐRSÉG ÉPÜLETÉBEN….AMELY  AZ RKDSZ-NEK „MEGJÁR”…..S AMELY „MAGÁNÜGY”….SENKI NEM KAP, DE RKDSZ 2 ÉV ALATT TÖBB MINT 59 MILLIÓ FT ÁLLAMI TÁMOGATÁSA 2010 ÉS 2011-ES ÉVBEN RENDBENLÉVŐ?!, TMRSZ  PÁLYÁZATA LEVIZSGÁLANDÓ, MAJD RENDBEN LÉVŐ, MÉG JOGSZABÁLYSÉRTÉS SEM TÖRTÉNIK, DE BŰNÜGY, TMRSZ-SZÉKHELY-„SZTORI”: NEM BELÜGY, HANEM „KÖZÜGY”, MÉGHOZZÁ T.E.,L.L., DR.H.ZS., Ö.A. B.Z. B.SZ. T.Z. H.R.,. ÉS TÁRSAIK ÁLTAL AZZÁ TETT, A TMRSZ FŐTITKÁRA PEDIG A LEGYŐZENDŐ „KÖZELLENSÉG”….

Gondolatok egy tárgyalás után és egy tárgyalás előtt arról, hogy a törvény előtti egyenlőség hiánya, következtében, a szakszervezeti piac felosztásáért folytatott harcnak , a „hatalom”aktuális érdekének  haszonélvezői, mint marionettfigurák miként mozgathatók a „nagy cél elérése” érdekében.

A „nagy cél elérése”= TMRSZ lesöprése a szakszervezeti palettáról.

A TMRSZ e helyen és most leszögezi: nem kíván semmilyen piacon osztozkodni senkivel.

Tudja, hogy milyen értékek mentén biztosít mindennapos érdekképviseletet a szakmának, a tagságnak.

Tudja, hogy az elért eredményei nem tehetők semmissé, tudja, hogy a legnegatívabbnak szánt lejárató kampány sem tud szétgázolni a TMRSZ-en, s annak becsületén.

A TMRSZ dolgozik, lelkesen, szorgosan, az általa ismert legalaposabb szakmaiság talaján állva, megalkuvásra, megvezethetőségre képtelen módon.

A mindennapokban állja a sarat a sárdobálókkal, sárdobálással szemben, melyek célkeresztjében a TMRSZ FŐTITKÁRASSZONYA ÁLL.

Aki hittel vallja: A KÖZ SZOLGÁLATA, olyan alázattal jár, amely próbatételt jelent, a gyalázkodások elleni védekezés csak demokratikus eszközökkel lehetséges, s mint ilyen, ez ugyancsak időigényes.

RKDSZ pont te ide, RKDSZ pont te, oda, kezdjük onnét, hogy ama dandártábornok mentelmi ügyében nem a Legfőbb Ügyész írt alá…..s aztán folytassuk…. virslivel, ……WC-papírral……. a szekszárdi villamossal, TE. vádalku-igényével,……a titkosszolgálati igyekezettel.

Majd a TMRSZ legutóbbi pernyerésének dátumával: 2013.május netán június ….

L. L. a mai napig az RKDSZ.TE-ben szakszervezeti tisztségviselő a TMRSZ-től elküldött, méltatlanság miatt eltanácsolt 2009.11.18-a óta nyíltan a provokáló szerepét felvállaló és folyamatosan zaklató.

2. (Pécsi Ítélőtábla Pf.III.20.054/2015/5 számú ítélete alapján törlésre került) ……………………………………………………………. Az ügy bíróságra került, a döntés ellen az ügyész fellebbezett, majd rövid idő elteltével a Békés Megyei Főügyészség a fellebbezést módosította, írásbeli beadványában már a felmentést és az eljárás megszüntetését indítványozta, merthogy szegény tévedésben volt.

2. (Pécsi Ítélőtábla Pf.III.20.054/2015/5 számú ítélete alapján törlésre került) ……………………… megváltoztatta az ítéletet és …………………………………………., téves indoklással azzal, hogy  L. L. kóros elmeállapotú volt, melyet később tévedésre módosította, azért, mert cselekményét téves feltevésben hajtotta végre, azaz, hogy az a társadalomra nem veszélyes. Az ítélet 2011.05.26-tól jogerős!  T.E. kebelbarátnője pedig villamosok zaja között 2011.05.24-én délután tesz feljelentést L.L. dokumentumainak csatolásaival.

3. (Pécsi Ítélőtábla Pf.III.20.054/2015/5 számú ítélete alapján törlésre került) …………………………………………………..

3. (Pécsi Ítélőtábla Pf.III.20.054/2015/5 számú ítélete alapján törlésre került) …………………………………………………..

3. (Pécsi Ítélőtábla Pf.III.20.054/2015/5 számú ítélete alapján törlésre került) ………………………………………………….

Ma már tény, hogy L. L. T.E. személlyel is közösen ténykedett.

Feladata volt a TMRSZ főtitkárának eltávolítása. A TMRSZ főtitkárának letartóztatásakor a Kaposvári Nyomozó Ügyészségen, hogy a nyomást fokozza feljelentést tett a főtitkár ellen, mivel  a bírósági ítéletéről számot adtak a honlapon. Az ügyet bűncselekmény hiányában megszüntették.

L.L nem adta fel magánvádas eljárást is előterjesztett, majd a tárgyaláson azért nem jelent meg, mert  igaz senki nem kért tőle bocsánatot, de azt ő elfogadta. Aztán  figyelembe vette a feljelentett személy (ez a TMRSZ főtitkára) folyamatos más irányú elfoglaltságát, ezért nem szerette volna jelenlegi tevékenységében megzavarni.

L.L. volt az, aki 2011.-ben e-mailt küldött  főtitkárnak, melyben a „börtön ablakába soha nem süt be a nap”képanyagokat küldött zenei aláfestéssel.

LL. előadta azt is, hogy azért sem kívánja az eljárást, merthogy a főtitkárt egy viszonylag csekély, őt ért sérelem miatt több alkalommal, magas költségekkel ne szállítgassák a büntetés végrehajtási intézetből az ügy tárgyalásaira. Egyébként is, ahogy írta 2012.04.23-án a feljelentése megtétele óta -2011. augusztus- jelentősen megváltoztak a körülmények, a www.tmrsz.hu/ weboldalt csak néhány ember olvassa, az ott olvasottak pedig az ő ismertségi körébe nem tartoznak.

1. (Pécsi Ítélőtábla Pf.III.20.054/2015/5 számú ítélete alapján törlésre került) ……………………………………………………………………………………………………. A főtitkár ezt követően írásban rákérdezett az ügyészségtől, hogy L.L.-el milyen vádalkut kötöttek, melyre azt a választ adták, hogy ahhoz a főtitkárnak köze nincs.

L. L. 2010.02.12-i jelentésére indult a Budapesti Katonai Ügyészségen felfüggesztett ügyben bujtogatás miatt újra eljárás, mert mint „ kondorosi KMB-s igen tájékozott volt,” az Országos Rendőr-főkapitány dr. Bencze Jószef r.ddtb. által tett feljelentésről. (melléklet L.L. jelentése legépelve és az eredeti) A főtitkár ellen azért indult eljárás, mert L.L. jelentése volt szükséges ahhoz, hogy az eljárást újra indítsák és fellépett a Győr-Moson-Sopron megyében közel 300 rendőr elbocsátása ellen, bírálva a Bajnai vezette kormányt. http://www.tmrsz.hu/2009/09/23/tajekoztatas-gyms-mrfk/

Az ügyben keletkezett vádirat 2010.09.16-i vádirat bujtogatásban

L.L. a jelentésben megemlíti H. R. r.törm. asszonyt is,(méltatlanság miatt szintén kizárt személyt)  aki szintén rendőri jelentést írt az ügyben, de férje is, mégpedig a 2009.11.18-i TMRSZ Küldöttértekezletről, és egyéb méltatlan cselekedeteket is végrehajtott a TMRSZ lejáratására, majd az ellene indított bujtogatási ügy és szolgálati tekintély megsértése büntette hamvában elhalt. Ők is koronatanúi a koholmányoknak, mely folyamatban van, de a bujtogatásos vádiratban szereplő összes tanú is.

L.L. az eljárások alatt többször e-mailben is tájékoztatta a hatóságokat, sőt előadta, hogy ő fél a főtitkártól. T.E egyenesen emberölés előkészületével vádolta meg a főtitkárt, amikor vádalkut kért magára.

Nos, L.L. volt az, aki e-mailen, telefonon keresztül többször zaklatta a főtitkárt, legutóbb 2013.06.27-én sms-t küldött neki az élet móka és kacagás zárásával, hogy rövidesen találkoznak….

(Mindannyian láttuk a felejthetetlen „TANÚ” című filmet. Annak története a XX.század közepén „játszódik”. A művészvilág készítheti a következő részét, hiszen a mai  magyar, XXI.századi valóság eseményei megfelelő alapot szolgáltatnak hozzá. Lám, lám, még ezen kis szösszenetecske is).

Végezetül Váci Mihálytól egy idézet a főtitkártól az őt fenyegetőknek:

„ jöttömben csendes diadal van,

sebet hűsít fényes nyugalmam,

golyó, szurony, kín sűrű rajban

süvített át, s nem fogott rajtam,

s mibe naponkint belehaltam,

attól leszek pusztíthatatlan,

s szelíden győzök, mint a szél.”

Váci Mihály:Szelíden, mint a szél

A TMRSZ változatlanul szolgál, – ez a dolga, -a legsötétebb intrikák közepette is, tántoríthatatlanul.

 

                                                                                                                                                                         TMRSZ

Előzmények:

Kirívóan súlyos törvénysértő eljárás VI.

Kirívóan súlyos törvénysértő eljárás V.

Koncepciós, súlyosan sértő eljárás! IV.

Koncepciós, súlyosan sértő eljárás! III.

Koncepciós, súlyosan sértő eljárás! II.

Koncepciós, súlyosan sértő eljárás! I.

Itt a pendrive, hol a pendrive?

SZIMAt?

SZIMAt?2