Tájékoztató a TMRSZ tagjainak nyújtott jogi tevékenységéről

tmrsz-logo

Tájékoztató a TMRSZ tagjainak nyújtott jogi tevékenységéről

 

A  TMRSZ Alapszabálya szerint a szakszervezet teljes jogú tagjai:

 • . munkavállalói jogainak, érdekeinek védelméért, továbbá támogatásért fordulhat a Szakszervezet bármely tisztségviselőjéhez,vagy testületéhez.
 •  Igénybe veheti a szakszervezeti juttatásokat és szolgáltatásokat, így különösen:
  -jogsegélyt, illetve jogi tanácsadást vehet igénybe.

 

  • A teljes jogú tagnak képviselet jár a szolgálati, illetőleg foglalkoztatási jogviszonyával összefüggő

 • büntető (a tettenérés és a beismerés kivételével),
 • munkaügyi- és
 • esetenként, indokolt esetben polgári peres és nem peres ügyekben, valamint
 • a fegyelmi és méltatlansági eljárások során.

A tag részére a szakszervezet a felsoroltakon kívül bármely egyedi ügyben biztosíthat jogsegélyt a főtitkár döntése alapján, vagy a Vezetői Testület döntése alapján.

A tagjaink általi megkeresést követően az egyéni munkaügy munkatársai tájékoztatják a tagokat arról, hogy a jogi képviselethez történő továbbításra milyen okiratok megküldése szükséges, majd azt követően kerül a jogi képviselőhöz. Amennyiben a sérelem jogos, avagy nem jogos mindkét esetben tájékoztatjuk tagjainkat a további teendőkről.

A  Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete 2004. októberében -kezdte meg működését, ettől az évtől kezdődően folyamatosan indultak tagjaink által adott megbízások alapján ügyek.

2004 októberétől 2012. december 31-ig több mint 4000 ügy indult.

2012-ben 243 tagunk esetében láttunk el jogi képviseletet.

A folyamatban lévő ügyek száma 2012- es ügyeknél 111 db. volt, a befejezett ügyek száma 2012-ben indult ügyeknél: 132 db. volt.

A 2012-es évben folyamatban lévő egyéni munkaügyek a következő tárgykörben oszlanak meg:

 • akciópótlék
 • bevetési pótlék –megbízási díj
 • különleges bevetési pótlék
 • kártérítés, személyiségi jogok megsértése
 • illetménykülönbözet
 • minősítés elleni panasz
 • BKV bérlet
 • eltérő munkakörben történő foglalkoztatás
 • 1,2 szorzó / szolgálati idő beszámítása
 • délutáni , éjszakai pótlék
 • munkabér és egyéb juttatás
 • gépjármű vezetési pótlék
 • munkaviszony jogellenes megszüntetése
 • jogcím nélküli bérkifizetés
 • egyebek

A 2012 évben több jogász látta el a tagjaink képviseletét, a büntetőügyekben külső ügyvéd járt el.

MUNKAÜGYEK 2012

A 2012-ben egyéni munkaügyben a befejezett ügyeknél 87%-os arányú volt a pernyerés, 13%-os a pervesztés.

BÜNTETŐÜGYEK 2012

A 2012-ben büntetőügyben a befejezett ügyeknél 79 %-os arányú volt a pernyerés, 21%-os a pervesztés

FEGYELMI ÜGYEK  2012

 A 2012-ben fegyelmi ügyekben a befejezett ügyeknél 100 %-os arányú volt a pernyerés.

 

 

TMRSZ