Túlszolgálatért szabadidő vagy díjazás? – Hszt szerint

Elemi csapás vagy súlyos kár megelőzése, illetőleg elhárítása, következményeinek felszámolásakor  évi 150 óráig terjedő túlszolgálatért szabadidő, azon felüli túlszolgálatért – beleértve a rendkívüli esetben teljesítettet is – díjazás illeti meg a hivatásos állomány tagját!

 

news-20100621-08053448-2140510228A TMRSZ-hez érkező megkeresésekre a félreértések elkerülése végett tájékoztatjuk tagságunkat és minden érintett munkavállalót, hogy hivatásos állomány tagjainak illetmény pótléka kifizetése  a Hszt. 87.§-a és 88.§-a alapján történik.

87. § (1)289 Ha a szolgálat érdeke vagy rendkívüli eset (baleset, elemi csapás vagy súlyos kár megelőzése, illetőleg elhárítása, következményeinek felszámolása, továbbá egyéb előre nem látható körülmény bekövetkezése) szükségessé teszi, a hivatásos állomány tagja a 84. §-ban meghatározott szolgálatteljesítési időn túl, valamint a munkaszüneti és pihenőnapon is kötelezhető arra, hogy szolgálatot teljesítsen (túlszolgálat), illetőleg meghatározott ideig és helyen arra készen álljon.

Hszt. 88. § (1) A (2) és (3) bekezdés szerinti túlszolgálatot az állományilletékes parancsnoknak írásban kell elrendelnie. A teljesített túlszolgálatról nyilvántartást kell vezetni.

(2)290 A hivatásos állomány tagját – az állományilletékes és annál magasabb parancsnok (vezető) kivételével – évi 150 óráig terjedő túlszolgálatért szabadidő, azon felüli túlszolgálatért – beleértve a rendkívüli esetben teljesítettet is – díjazás illeti meg. Az állományilletékes parancsnok a 150 órán belüli túlszolgálat díjazását is engedélyezheti, ha a szabadidő kiadása a szolgálat ellátását veszélyeztetné.

(3) A túlszolgálatért annak időtartamával megegyező, ha pedig a túlszolgálatot a heti pihenőnapon vagy munkaszüneti napon teljesítették, a túlszolgálat kétszeresének megfelelő szabadidő, illetőleg díjazás jár.

(4) A túlszolgálatért járó szabadidőt a túlszolgálatot követő napon (napokon), de legkésőbb 30 napon belül kell kiadni. Ettől el lehet térni, ha a túlszolgálat havi vagy éves szolgálatteljesítési idő keretében történt.

(5) A túlszolgálatért annak idejére távolléti díj jár, amelyet legkésőbb a tárgyhónapot követő 2. hónapban kell kifizetni.

A Hszt. szerint tehát az állományilletékes parancsnoknak írásban kell elrendelnie a túlszolgálatot elemi csapás esetén, melyet ellentételezni kell a Hszt. 88. § (2) bekezdése szerint.

Tájékozódásunkkor a rendőri vezetők megerősítették, hogy az elszámolások a törvényben rögzítetteknek megfelelően történik!

 

    TMRSZ