Újabb pernyerés akciószolgálati pótlék ügyben

Újabb pernyerés akciószolgálati pótlék ügyben!

 akc szolg

A Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ítéletében megállapította a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság jogszabálysértő gyakorlatát, és elismerte az állomány akciószolgálati pótlékra való jogosultságát.

A TMRSZ szinte minden megyében ellátta  már akciószolgálati pótlék megfizetése iránt indult ügyben tagjaink jogi képviseletét. A bíróságok mindenhol kereseti kérelmeinket megalapozottnak találta, és kötelezte a munkáltatót akciószolgálati pótlék –és annak kamatai- megfizetésére.

Perindításra azért volt szükség, mert a munkáltató csupán abban az esetben hajlandó kifizetni a hivatásos állomány tagjainak jogos járandóságát, ha arra a Bíróság kötelezi.

Ezzel álláspontunk szerint a munkáltató megvalósítja a Hszt. 5. §-ában foglalt rendeltetésellenes joggyakorlást, mivel a jogos járandóság tömeges visszatartásával az állomány tagjainak indokolatlan érdek- illetve jogsérelmet okozott.

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság állományában szolgálatot teljesítő tagjaink ügyében továbbra is kénytelenek voltunk kereseti kérelemmel fordulni a Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz, amely – hosszadalmas peres eljárás eredményeként – helyt adott keresetünknek, és az elmaradt akciószolgálati pótlék megfizetésére kötelezte a Békés Megyei Rendőr-főkapitányságot.

A Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi bíróság a Kúria döntéseire hivatkozva megállapította, hogy az országos és megyei elrendelésű akcióban, fokozott ellenőrzésekben végzett szolgálati feladatok ellentételezéseként jár az akciószolgálati pótlék.

A bíróság kétséget kizáróan bizonyítottnak találta azt, hogy az ilyen jellegű akciókban részt vevő állomány tagja jogosult az akció szolgálati pótlékra, hiszen az adott tevékenység jellemzői alapján kimerítette a 140/1996. (VIII.31.) Kormányrendelet 57. §-ában meghatározott akció szolgálat fogalmát, s ezért az ilyen jellegű tevékenységben részt vevő személyeket a Hszt. 254. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti akció szolgálati pótlék megilleti.

A fentiek alapján felhívjuk a figyelmeteket arra, hogy mindazok, akik országosan, illetve területileg elrendelt fokozott ellenőrzésben vettek részt, jogosultak akciószolgálati pótlékra, ezért mindenképpen érdemes szolgálati panaszt benyújtani a munkáltatóhoz. A TMRSZ továbbra is vállalja ezekben az ügyekben a jogi képviseletet.

 TMRSZ