Újabb pernyerés BKV bérlet ügyben

Jár a BKV bérlet azoknak is, akik saját zsebből fizették ki a bérletet!

Újabb pernyerés BKV bérlet ügyben

bkv1

A II. fokon eljárt Fővárosi Törvényszék jogerős ítélete szerint jár a BKV bérlet azon közalkalmazottaknak is, akik nem a Cafetéria terhére kérték 2011. évben a BKV bérleteket.

A BRFK szándéka az, hogy csupán azoknak a közalkalmazottaknak téríti meg a kárát, akik 2011. évben a Cafetéria keret terhére igényelték a BKV bérletet. Ezza diszkriminatív intézkedés, mely szerint a BRFK a károsultak bizonyos csoportját megkereste egyezségi ajánlattal, és hajlandónak mutatkozott káruk megtérítésére, míg más közalkalmazottak esetén a kártérítéstől elzárkózik, jogsértő: sérti a rendeltetésszerű joggyakorlás elvét, továbbá a diszkrimináció tilalmába ütközik.

A BRFK vezetőjének ez az intézkedése egyértelműen ellentétes az ORFK álláspontjával is.

Lajtár József r. vezérőrnagy, az ORFK gazdasági főigazgatója ugyanis arról biztosította a szakszervezeteket, hogy minden érintett közalkalmazott részére jogos követelésük erejéig a tartozását rendezi.

A Fővárosi Törvényszék jogerős ítéletében megállapította, hogy a BRFK jogszabálysértő módon járt el akkor, amikor a közalkalmazottak számára nem biztosította a Kollektív Szerződés szerint nekik járó éves BKV bérlet szelvény tömböt, és ezzel az állományába tartozó munkavállalóknak kárt okozott, amelyért helyt állni tartozik.

A Fővárosi Törvényszék rámutatott arra is, hogy a Kollektív Szerződésben biztosított munkavállalói jogok visszamenőlegesen történt felmondása jogszabályellenes.

Felhívjuk a figyelmeteket arra, hogy mindazok, akik 2011. évre BKV bérletet, illetve BKV vonaljegyet vásároltak, és azokat megőrizték, jogosultak kártérítésre.

Felhívjuk a figyelmeteket arra is, hogy a BRFK közalkalmazottakkal kötött kollektív szerződésének 24.1 és 25.1 pontja 2012. évben is hatályban volt, ezért álláspontunk szerint a 2012. évben is köteles lett volna a BRFK a BKV bérletet a béren kívüli juttatáson felül biztosítani.

A TMRSZ továbbra is vállalja az ügyekben a jogi képviseletet.

 TMRSZ