Növendéki jogviszony újratöltve

Újabb pernyerés a Bíróságon szolgálati időbe történő beszámítás tárgyában

000076385-0689-330

Tagunk a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányhoz benyújtott 2012. április 26. napján kelt szolgálati panaszában kérte az 1989. szeptember 1. valamint 1993. augusztus 28. közötti időszak vonatkozásában a Magyar Honvédség Szamuely Tibor Honvéd Kollégium intézményében töltött növendéki idő szolgálati időként történő elismerését, és ez alapján a szolgálati ideje kezdő időpontjának módosítását.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Vezetője tagunk szolgálati panaszának nem adott helyt, és az Országos Rendőr-főkapitány részére felterjesztette, aki tagunk igényét ugyancsak megalapozatlannak találta.

Ezt követően a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete tagunk meghatalmazása alapján keresettel fordult a Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz és kérte, hogy a katonai szakközépiskolában eltöltött tanulmányok idejét jogszerző szolgálati időnek ismertje el és ennek megfelelően kötelezze a munkáltatót a szolgálati idő módosítására.

A Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2013. április hó 2. napján kelt ítéletében jogászaink kereseti kérelemben kifejtett érvelésével teljes mértékben egyetértett és a növendéki időt szolgálati nyugdíjra jogosító időszaknak ismerte el és kötelezte a munkáltatót ezen időszak beszámítására.

Megjegyezzük, hogy az ORFK és a Megyei Rendőr-főkapitányságok gyakorlata több éve jogszabályt sértő, hiszen a Hszt. egyértelműen kimondja, hogy a növendéki időt be kell számítani a szolgálati időbe.

Megfigyelhető ezzel együtt az is, hogy e téren a rendőri szervek gyakorlatában különbségek mutatkoznak. A TEK, vagy az NNI- dolgozó kollegáink esetében a munkáltató a növendéki időt alanyi jogon beszámítja. Más szerveknél sajnos a hivatásos állomány tagjai–a mai napig- bírósági úton kell, hogy érvényesítsék jogos érdekeiket.

Reméljük, hogy a bíróság ítéletének tükrében a fentiekben említett Rendőr-főkapitányságok és az ORFK is megváltoztatja jogsértő gyakorlatát, és a többi szerveknél is elismerik –bíróság előtti igényérvényesítés nélkül is- szolgálati nyugdíjra jogosító időszaknak a növendéki időt kollégáink számára.

 TMRSZ

Előzményei:

www.tmrsz.hu/2007/12/27/a-fegyveres-szervek-hivatasos-allomanyu-tagjanak-szolgalati-idejebe

www.tmrsz.hu/2009/08/24/rh-honved-novendek-jogviszony

www.tmrsz.hu/2011/01/14/beszamitott-katko