302 dolgozó öröme a mi örömünk is

302 dolgozó öröme a mi örömünk is

NKÖV-nél mégis fizettek bért

000592661-5758-330 

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezetét a Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Nonprofit Kft társaság ügyvezetője 2013. május 8.-án arról tájékoztatta, hogy a 302 dolgozó munkabérét –kiknek több mint 60%-a TMRSZ tag- a jogszabályban előírt határidőben 2013.05.10-ig átutalni nem tudja, mivel a Támogatási megállapodás nincs aláírva minden fél részéről.

Néhány nap türelmet kért a munkabérek átutalásáig, melyet igaz nem nagy lelkesedéssel, de a munkavállalók tudomásul vettek, bízva abban, hogy legalább 13-ig fizetésüket megkapják.

A fizetésük 2013.05.13-án sem érkezett meg. Ezt követően a TMRSZ mindent megmozgatott annak érdekében, hogy a munkavállalók jogos járandóságukhoz hozzájussanak.

A kialakult helyzet 2013. május 14-ére már szinte tarthatatlanná vált mivel a munkavállalók egyre elkeseredettebb és indulatosabb megkeresésekkel fordultak szakszervezetünkhöz követelve, hogy a helyzet elfogadhatatlansága miatt fejezzük ki tiltakozásunkat és ezzel egyidejűleg 2013. június 22-én sztrájkra kerüljön sor.

A bérkifizetések érdekében még aznap 2013. május 14. –én azon túlmenően, hogy a minisztériummal folyamatosan egyeztetésben voltunk, segítségkérő levelet intéztünk dr. Orbán Viktor Magyarország Miniszterelnökéhez, kértük azonnali és hathatós intézkedését, hogy a munkavállalók a ledolgozott bérükhöz hozzájussanak.

Tájékoztattuk, hogy közeleg a Pünkösd ünnepe és sajnos több esetben előfordult, hogy a törvényben garantált időpontig nem kapták meg jogos járandóságukat, amely most nagy elkeseredést váltott ki.

Leírtuk, hogy gyakorlattá vált, hogy az NKÖV Kft. a munkaszerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, és késedelmesen utalja át a munkavállalók bérét, ilyen módon plusz költségekbe verve a munkavállalókat.

Leírtuk, hogy tagjaink jelentős része banki átutalással fizeti a rezsiköltségeit (áram, gáz, villany stb.) melyekre – tekintettel arra, hogy a bérük később érkezik – jelentős plusz teher – kamat – kerül, akiknek fizetése a minimálbértől alig magasabb.Kértük, hogy a pattanásig feszült helyzetet, az emberek mérhetetlen elkeseredését feloldani szíveskedjék, mivel az az információ, hogy csak Pünkösd ünnepe után 2013. május 21-én utalják csak a béreket.

Ezt követően felgyorsultak az események, majd az NKÖV dolgozók fizetése a mai napon, azaz 2013.05.17-én a bankszámlájukra megérkezett, amiért köszönetet mondunk, mert meghallották a munkavállalók szavát, és tettek is azért, hogy mielőbb hozzájussanak a fizetésükhöz.

Így a közelgő pünkösd ünnepét az NKÖV 302 dolgozója is békességben megünnepelheti.

Ugyanakkor az ünnepek után a TMRSZ kezdeményezi az illetékesek felé annak kivizsgálását, kivizsgáltatását, hogy ki(k) felelős(ek) azért, hogy ilyen méltatlan helyzetbe hozták újfent az NKÖV 302 fő munkavállalóját, ki(k) azok, akik nem intézkedtek kellő időben, hogy a Kft. számlájára kerüljön a pénz és a munkabérek a törvénynek megfelelően időben kifizetésre kerüljenek.

  TMRSZ