Ma.hu – Szima Judit reagálása

Szima Judit reagálása

Clip_2

Szima Judit, a Tettrekész Magyar Rendőrség főtitkára az alábbi tények közlésére kérte fel lapunkat, mint az érintett “másik fél”, aki meghallgattatik, meg kell hallgattassék annak érdekében, hogy a legszélesebb nyilvánosság az ügyben releváns valódi tényekkel megismerkedhessék.

“Szükséges az, hogy dr. Horváth Szilárd úr nyilatkozata és az általa vezetett ügyészség cselekedetei, valamint a vonatkozó jogszabályok, esetünkben a Be. (1998.évi XIX.tv.) “összhangja” a legszélesebb nyilvánosság elé kerülhessen.

Merthogy ilyenről sajnos nem beszélhetünk: a mellékelt két határozatra figyelemmel, a Be.176.§ (3) bek. alapján.

Példátlan törvénysértés következett be sérelmemre, hiszen dr. Horváth Szilárd vezette Somogy Megyei Főügyészségnél főügyész-helyettes, dr. Jávorszki Tamás hosszabbította meg a 2009.október 8-a óta tartó nyomozást 2011. október 4-én és 2011. december 2-án.

Mindkét esetben kizárólagosan dr. Polt Péter lett volna jogosult a nyomozás határidejének meghosszabbítására. S ami a legdrámaibb, közte, 2011. november 24-én helyeztek előzetes letartóztatásba és hagytak ott, közel 8 hónapig.

Erre a Be.176 § -a nem ad lehetőséget.

Gyakorlatilag nincs is eljárás folyamatban ellenem, mert ezek az ügyészségi határozatok érvénytelenek, semmisnek minősülőek, joghatás kiváltására alkalmatlanok.

Ami a fentiekben keletkezett vád tartalmát illeti, minden tényállítás valótlan.

Melléklet: 2 db hivatkozott, Somogy megyei Főügyészség határozat, mely letölthető.

Az ügyünkkel összefüggően további jogsértése az alábbi linkeken találhatóak: A II. részben villamos hangját hallja a szakértő, amikor Szekszárdon villamos sincs, továbbá a “Koncepciós, súlyosan sértő eljárás! III.” is letölthető.

Köszönöm a figyelmet, a remélt, szöveghű, tárgyszerű közlésüket, a kérelmezettek szerint, az ügyemben, várva azt előzetes jóváhagyásra.”

Szekszárd, 2013. április 27.

Tisztelettel:

Szima Judit főtitkár, aki nem hagyta el a lakhelyét a tiltás ellenére sem, valamint a főügyész állítása ellenére sem, aki jogellenesen volt fogva tartva, jelenleg is eljárás alatt

A teljes cikk itt olvasható.