Újabb pernyerés akciószolgálati pótlék ügyben

Újabb pernyerés akciószolgálati pótlék ügyben

 

 1097899_e92c107681dca9cff05fbaf257b4dc3e_wm A Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ítéletében ismételten megállapította a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság jogszabálysértő gyakorlatát, és elismerte az állomány akciószolgálati pótlékra való jogosultságát.

Tagjaink megbízása alapján Bács-Kiskun Megyében több ízben is nyújtottunk már be szolgálati panaszt akciószolgálati pótlék megfizetése tárgyában de panaszunkat első és másodfokon is elutasították.

A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság -az ORFK gazdasági főigazgatójának akaratával szembe menve- konzekvens volt abban, hogy a hivatásos állományú munkavállalóinak jogos juttatását képező akciószolgálati pótlék megfizetését megtagadja. Ezért tagjaink kénytelenek sorozatosan peres úton érvényesíteni jogos követelésüket.

A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság csupán abban az esetben volt hajlandó kifizetni a hivatásos állomány tagjainak jogos járandóságát, ha arra a Bíróság kötelezi. Ezzel álláspontunk szerint a munkáltató megvalósította a Hszt. 5. §-ában foglalt rendeltetésellenes joggyakorlást, mivel a jogos járandóság tömeges visszatartásával az állomány tagjainak indokolatlan érdek- illetve jogsérelmet okozott.

A Kelebiai Határrendészeti Kirendeltség állományában szolgálatot teljesítő tagjaink ügyében a fentiek miatt kénytelenek voltunk sorozatosan kereseti kérelemmel fordulni a Kecskeméti Munkaügyi Bírósághoz (jelenleg Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság), amely rendszerint – hosszadalmas peres eljárás eredményeként – helyt adott keresetünknek, és az elmaradt akciószolgálati pótlék megfizetésére kötelezte a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányságot.

Ez történt jelenleg is. 2013. február hó 21. napján kelt, és 2013. március hó 20.-án jogerőssé vált ítéletében az eljáró bíróság az a Legfelsőbb Bíróság –Kúria – döntéseire hivatkozva rögzítette, hogy az országos és megyei elrendelésű akcióban, fokozott ellenőrzésekben végzett szolgálati feladatok ellentételezéseként jár az akciószolgálati pótlék. A bíróság kétséget kizáróan bizonyítottnak találta azt, hogy az ilyen jellegű akciókban részt vevő állomány tagja jogosult az akció szolgálati pótlékra, hiszen az adott tevékenység jellemzői alapján kimerítette a 140/1996. (VIII.31.) Kormányrendelet 57. §-ában meghatározott akció szolgálat fogalmát, s ezért az ilyen jellegű tevékenységben részt vevő személyeket a Hszt. 254. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti akció szolgálati pótlék megilleti.

Valószínűleg a sorozatos pernyerések, illetve talán átiratunk hatására, a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság változtat gyakorlatán.

A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság jogi képviseletét ellátó jogtanácsos arról tájékoztatott minket, hogy a Megyei Kapitányság a jövőben várhatóan pozitívan fogja elbírálni az akciószolgálati pótlék megfizetése iránt előterjesztett szolgálati panaszokat. Helyt fog adni az ilyen irányú kérelmeknek.

A fentiek miatt felhívjuk a figyelmeteket arra, hogy mindazok, akik országosan, illetve területileg elrendelt fokozott ellenőrzésben vettek részt, jogosultak akciószolgálati pótlékra, ezért mindenképpen érdemes szolgálati panaszt benyújtani a munkáltatóhoz. A TMRSZ Jogi Irodája továbbra is  a segítségetekre lesz, és vállalja ezekben az ügyekben a jogi képviseletet.

 

TMRSZ