Koncepciós, súlyosan sértő eljárás! I.

Közlemény

 mérleg

 

Ezennel a TMRSZ-tagság és a legszélesebb magyar közvélemény elé tárjuk a TMRSZ-FŐTITKÁR, Szima Judit ellen folyó büntetőeljárásban -a teljesség igénye nélkül- keletkezett 2 db ügyészségi határozatot a maga fizikai valójában, és azt a tényt is közöljük, hogy ezen 2 határozat kelte közötti időben került sor Szima Judit második jogellenes őrizetbe vételére és előzetes letartóztatására. EZEK OKÁN IS ÁLLÍTJUK, hogy főtitkárunk, és szervezetünk ellen koncepciós, súlyosan törvénysértő eljárás folyt és folyik, amely a demokratikus intézmény-rendszer működőképességét veszélyezteti.

F/1. SOMOGY MEGYEI FŐÜGYÉSZSÉG HATÁROZATA

KELTE: 2011. október 4-e, amely a 2009.október 8-án indult nyomozás határidejét 2011.december 13-ig meghosszabbítja, dr.Jávorszki Tamás főügyészhelyettes aláírással,

F/2 SOMOGY MEGYEI FŐÜGYÉSZSÉG HATÁROZATA

KELTE: 2011.december 2-án, a Szima Judit ellen 2009.október 8-án indult nyomozás határidejét 2012.február 13-ig meghosszabbította, dr.Jávorszki Tamás főügyészhelyettes aláírással, holott a Be. szerint arra kizárólagosan a LEGFŐBB ÜGYÉSZ LETT VOLNA JOGOSULT!

A fenti 2 határozathozatali IDŐPONT KÖZÖTT pedig:   2011.NOVEMBER 24-ÉN SZIMA JUDITOT őrizetbe vették és előzetes le-tartóztatásba is helyezték.

FENTI TÉNYEKBŐL AZ KÖVETKEZIK, HOGY SZIMA JUDIT ELLEN NEM VOLT FOLYAMATBAN 2011.november 24-én sem és 2011.december 2-án sem, s értelemszerűen, azt megelőzően és követően sem, büntetőeljárás folyamatban, hiszen sem a MEGYEI FŐÜGYÉSZ Dr.HORVÁTH SZILÁRD megyei ügyészség vezetője, SEM PEDIG A LEGFŐBB ÜGYÉSZ ILYEN HATÁROZATOT NEM HOZOTT.

2 év elteltével 2011.októberétől pedig CSAK A LEGFŐBB ÜGYÉSZ HATÁROZHATOTT VOLNA.

Idézet a törvényből:

„176. §  (2) Egy éven túl a felettes ügyészség vezetője, két éven túl a legfőbb ügyész jogosult a nyomozás határidejének meghosszabbítására. ….

 (3) Ha az ügyész nyomoz, a nyomozás határidejét az ügyészség vezetője legfeljebb a nyomozás elrendelésétől számított egy év elteltéig, azt követően a (2) bekezdésben meghatározott határidőig a felettes ügyészség vezetője, illetve a legfőbb ügyész hosszabbíthatja meg.””

 

A MAGYAR DEMOKRÁCIÁÉRT MÉLYSÉGESEN AGGÓDVA TETTÜK MEG EZT A KÖZLÉSÜNKET:

TMRSZ

SMFÜ határozatai

Angol fordításban

Előzménye: Itt a pendrive, hol a pendrive?